Logistik 2022

Temaerne på årets konference er fremtidens kapacitetsudfordringer til vands, land og i luften, nye aktører på det globale logistikmarked og sidst men ikke mindst, går klima og logistik hånd i hånd?

.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i logistik virksomheder med fokus på udfordringer og muligheder i fremtidens globale logistikmarked.

Varighed

3 webinarer med afholdelse i juni 2022

Pris

DKK 1.595 ekskl. moms

Medlemspris

DKK 995,- ekskl. moms

Fremtidens logistik 2022

Danske Speditører afholder for 4 år i træk konferencen Fremtidens logistik. Konferencen er tidligere blevet afholdt både fysisk og online, og i år går vi online igen.

Digitalisering og kundernes forventninger til fremtidens logistikudbydere har været på agendaen de tidligere år. Og vi har hen over denne tid bevæget os fra digitale muligheder til digital virkelighed.

Igen i år tager vi på konferencen temaer op, som er højaktuelle og relevante, og som vil præge logistikbranchen i en betydelig tid fremover.

Temaer som kapacitetsudfordringer, går logistik og klima hånd i hånd? og fokus på de nye aktører i markedet bliver taget op.

Konferencen strækker sig over 3 webinarer, hver af to timers varighed. Målgruppen er alle som er aktører i den globale forsyningskæde, om det er speditører, rederier, vognmænd og/eller vareejere.


Tema: Fremtidens kapacitetsudfordringer

Onsdag den 1. juni kl. 10-00 – 12.00

Kapacitetsmangel på vej, sø og luft viste sit ansigt i takt med den globale udvikling af Covid-19. Sø- og lufttrafikken blev ramt hurtigt og hårdt. Og forstoppelse i Suez kanalen og mangel på containere og fly kapacitet hjalp ikke på udfordringen efterfølgende.

Vejtransporten i Europa blev ramt kort tid efter grundet flaskehalse i havne, mangel på chauffører og flere og flere politisk indførte restriktioner som ikke gør kapacitetsudnyttelsen af materiel bedre – tværtimod de fører til dårligere udnyttelse af materiellet.

Tema: Går logistik og klima hånd i hånd?

Onsdag den 8. juni kl. 10-00 – 12.00

Fremtidens logistik handler ikke kun om at flytte varer fra a til b. Det handler også om at have fokus på klimaet når varerne flyttes.

Debatten om hvordan gods transporteres med de mindst mulige negative konsekvenser for klimaet handler ikke kun om drivmidler og grøn energi. Den handler også om effektiv udnyttelse af kapaciteten og optimering af logistikkæderne.

Tema: Et fragmenteret logistikmarked frem mod 2030

Onsdag den 15. juni kl. 10-00 – 12.00

I mange år har logistikmarkedet været drevet traditionelt med rederier, vognmænd, flyselskaber og baneoperatører som ejere af hardwaren, og speditørerne der, som serviceleverandører, optimerer logistikken i den globale forsyningskæde på tværs af alle transportformer.

Dette billede er ved at ændre sig. Rederierne ”går i land” og driver landbaseret logistik. Havneoperatører bevæger sig også ind i landet, og vareejere bliver full service logistik leverandører med last mile distribution som eks. Amazon og Alibaba gør det.

Denne pallette af interessenter vil være med til at præge den globale logistike markedsplads det næste årti.

Men hvordan vil den globale logistik udvikle sig? Hvem bliver vinderne, og hvem må se sig slået?

Det fulde program er klar til marts 2022, hvor vi også åbner for tilmeldinger. Ønsker du at blive forhåndstilmeldt, så skrive en mail til jst@dasp.dk

Tilmelding