Erhvervsøkonomi

Indhold

Du vil beskæftige dig med virksomhedsanalyse, investering og finansiering samt økonomistyring.

Efter kurset i Erhvervsøkonomi, er det målet, at du har/kan

  • Indsigt i de særlige markedsforhold, der gælder for spedition i en globaliseret verden, og speditionsvirksomheders markedsmæssige situation bestemt af efterspørgsels- og omkostningsforhold
  • Kendskab til de særlige forhold, der påvirker regnskaber inden for speditionserhvervet og den særlige terminologi som anvendes, og derfor kan du beskrive, analysere og vurdere eksterne årsregnskaber, herunder kvalitative informationer om virksomheder
  • Vælge mellem forskellige investeringsforslag og udarbejde forslag til valg af finansiering. – Benytte forskellige metoder til økonomisk optimering
  • Indsigt i værdikædebegrebet og speditørernes muligheder for at skabe merværdi i relation til såvel interne som eksterne værdikæder
  • Indsigt i servicepakken og de særlige karakteristika, der knytter sig til serviceydelser.

Underviserne har faglig spids kompetence, en relevant teoretisk viden og en mangeårig pædagogisk erfaring.

Udbytte

Formålet med kurset er, at du opnår en detaljeret indsigt i speditionserhvervets særlige markedsforhold og økonomiske instrumenter til brug for optimering af såvel interne som eksterne forsyningskæder. Det opnås ved, at du får et teoretisk og praktisk kendskab til centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser.

Varighed

Kurset forløber over 7 undervisningsdage + 1 eksamensdag, der afholdes over 6 – 8 uger. Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen.

Modulet afholdes hvert forår, skiftevis i København og Kolding

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.