Økonomistyring

Indhold

Du kommer til at arbejde med analyser af konkurrence- og omkostningsforhold. Du bliver i stand til at udarbejde virksomhedens totalbudget og gennemføre budgetkontrol, og du bliver også i stand til at analysere budgetsystemet og bruge ledelses- og delegeringsværktøjer.

Du lærer om: 

  • Økonomistyring
  • Aktivitetsstyring
  • Debitorstyring
  • Kapacitetsplanlægning
  • Investering og finansiering
  • Budgettering
  • Cost/benefit – KPI (nøgletal) og effektmåling

Udbytte

På kurset får du grundlæggende viden om virksomhedens komplekse økonomi, og du bliver rustet til at arbejde med dens økonomiske planlægning på både internt og eksternt niveau. Det giver dig de faglige forudsætninger for at forstå egne og kunders økonomiske udfordringer samt muligheder. Du vil derfor efter kurset kunne tage professionelt del i vurderinger af markedsvilkårene på de globale markeder.

Varighed

Kurset forløber over 7 dage og en eksamensdag der afholdes over 6 – 8 uger.

Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning.

Eksamen er mundtlig.

Underviserne har faglige spidskompetencer, en relevant teoretisk og pædagogisk baggrund, hvilket sammen med mange års erfaringer fra transporterhvervet sikrer en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.