Transportjura

Indhold

Du lære bl.a. om:

 • Retskilder og retsvæsen
 • Det bagvedliggende retsforhold mellem køber og sælger i henholdsvis national og internationalt køb herunder Incoterms 2010.
 • Reglerne ved multimodal transport.
 • Hvilke parter der kan indgå i en transportaftale
 • Aftaleindgåelse
 • Retsforhold om kontraker og kontraktudformning
 • Principalansvar og selvstændig virkende trediemand
 • Anvendelsesområde for de transportretlige regler herunder præceptivitet og NSAB 2015
 • Landevejstransport herunder national og international transport
 • Søret
 • Luftfragt
 • Banetransport
 • Multimodal transport
 • Den juridiske betydning af transportdokumenter for de forskellige transportformer og godstyper
 • Transportansvar og –frihed
 • Udmåling af erstatninger
 • Transportforsikringer
 • Reklamationer og forældelse inden for transportret

Den studerende skal bl.a:

 • Kunne anvende juridisk metode
 • Kunne anvende reglerne om aftaleindgåelse og kontraktskoncipering nationalt og internationalt.
 • Kunne anvende reglerne om principalansvar og ansvar for selvstændig virkende trediemand
 • Kunne vurdere hvilke transportdokumenter, der skal anvendes ved en given transport og vurdere betydningen af indholdet i transportdokumentet i bevismæssig sammenhæng.
 • Kunne anvende reglerne (CMR-loven, CIM-konventionen, Søloven, Luftfartsleven og NSAB 2015)

Udbytte

At den studerende opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen som giver den studerende indsigt i de transportretlige regler og dermed kan foretage en risiko vurdering.

Varighed

Kurset består af 4 dage med fremøde i klassen (kl. 09.00 – 16.00) ved modul 1 og 4. og 4 halve online dage (kl. 09.00 -12.30) ved modul 2 og 3.

Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning

Kurset afsluttes med en mundtlig online eksamen på sidste dagen, hvor du skal forsvare den case, du har afleveret.

Link til brug på online dagene, sendes kort inden afholdelse.

Underviserne har faglig spids kompetence, en relevant teoretisk viden og mange års erfaringer fra transporterhvervet. Det sikrer dig en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.