HD. 2. del

Uddannelsen

For begynde på HD 2. del, skal følgende være opfyldt

At du har de 4 grundlæggende fag i Eksamineret Speditør uddannelsen.

  • Erhvervsøkonomi 10 ECTS
  • Økonomistyring i praksis 10 ETCS
  • Transport/warehouse Management 10 ECTS
  • Transportjura 10 ECTS

Supplerende akademifag der skal tages:

  • Global Økonomi (valgfag Eksamineret Speditør)
  • Hovedopgave (Erhvervsøkonomisk problemstilling, hvor denne skrives under studieordningen for akademiforløbet i Økonomi- og ressourcestyring)

Nødvendige supplementer:

Under forudsætning af, at ovenstående krav er opnået, mangler den studerende Erhvervsret og Dataanalyse på hver 5 ECTS point samt Erhvervsøkonomisk metode også på 5 ECTS. Dvs. 15 ECTS point i alt.

Disse fag skal tages på den skole hvor den studerende ønsker at tage sin HD.

Målgruppe

Alle som har færdiggjort Eksamineret Speditør og skrevet hovedopgaven.

Form

Kontakt den pågældende skole hvor HD udbydes

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk