Tolddiplom -uddannelsen

Danske Speditører har i samarbejde med Toldstyrelsen udviklet en tolddiplomuddannelse, som er målrettet til medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med told.

Uddannelsen

har til formål at hæve kompetenceniveauet på toldområdet ved at give kursisterne en grundig information og viden om toldområdet og fortoldningsarbejde.

Kurser under Tolddiplom:

  • Toldopgaven
  • Tarifering og varekundskab
  • Import/eksport
  • Toldværdi

Kurset i Toldopgaven er et basismodul, som skal vælges som første modul, såfremt man ønsker at erhverve sig Tolddiplomuddannelsen. De øvrige moduler kan vælges i vilkårlig rækkefølge.

Målgruppe

Medarbejdere i virksomheder og brancher, som er beskæftiget med import, eksport og/eller transport af varer i forbindelse med udenrigshandel, kan med fordel deltage i kurserne. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage, men man bør dog have nogen erfaring med fortoldning.

Form

Uddannelsen består af 4 moduler. Der afsluttes med en skriftlig eksamen på følgende moduler:

Toldværdi: 2 timers eksamen

Tarifering og varekundskab: 4 timers eksamen

Import/Eksport: 3 timers eksamen

Såfremt kursisten ikke består eksamen, tilbydes en reeksamination mod betaling af gebyr til dækning af udgifter til instruktør og opgaveudarbejdelse!

Bemærk! Deltagelse i samme eksamen kan maksimalt ske 3 gange..

Indhold

Uddannelsen består af 4 fag.

Toldopgaven

Det grundlæggende modul i Tolddiplomuddannelsen, men også velegnet som enkelt kursus

Toldværdi

Hæver dine kompetence- og kvalitetetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed

Import/eksport

Du får kendskab til import- og eksport procedurerne

Tarifering og varekundskab

Få hævet dit kompetenceniveau i relation til tarifering

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk