EU-kommissionen og kommissær for transport, Adina Vălean, har udarbejdet et nyt udkast til direktiv om kombineret transport, som har til formål at gøre godstransport mere bæredygtig ved at forbedre konkurrenceevnen for intermodal gods – altså transport af varer ved hjælp af to eller flere transportformer – i forhold til vejtransport.

Under intermodale transportoperationer flyttes en lasteenhed, såsom en container, via en kombination af lastbil, tog, pram, skib eller fly. Kombineret transport er en slags intermodal transport, der kombinerer fleksibiliteten ved vejtransport, som stadig vil blive brugt til den første/sidste del af godstransporten for at sikre, at ethvert sted i EU kan nås med jernbane eller via fragt med skibe.

Adina Vălean gjorde ved offentliggørelsen af direktivudkastet klart, at der skal ske ændringer i godstransporten.

»I 2022 blev 13,6 milliarder tons gods transporteret på EU’s veje. Denne fragt er central for EU’s økonomi, og efterhånden som efterspørgslen stiger, er vi nødt til at holde omkostningerne og emissionerne under kontrol,« fremhævede transportkommisæren og fremhævede målsætningen »Med vores forslag vil lastbiler fortsat have en rolle i fragtsektoren, men kombineret med andre, mere bæredygtige transportformer, såsom skibe, pramme eller tog, vil det reducere de eksterne omkostninger ved transport og optimere brugen af vores transportnet til gavn for borgerne og vores økonomi.«

Effektivitet reducerer omkostninger

Revision af det nuværende direktiv om kombineret transport vil gøre intermodal transport mere effektiv og konkurrencedygtig. Og her skal bedre brug af IT understøtte indsatsen. Det drejer sig både om øget anvendelse af elektroniske fragtbreve og en pligt for terminaloperatører til at give minimumsoplysninger på deres websites om tjenester og faciliteter på deres omladningsterminaler.

Sideløbende med eksisterende reguleringsforanstaltninger indføres der med forslaget en dispensation fra midlertidige kørselsforbud, såsom weekendkørselsforbud for kombineret transport. Målet er at forbedre brugen af terminal- og anden infrastrukturkapacitet ved at lade lastbiler, der udfører dele af transporten, nå terminalerne, når og når det er nødvendigt, baseret på tog-, pram- eller skibsafgangstider.

Forslaget vil nu blive behandlet af Europa-Parlamentet og Ministerrådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: