Bedre beskyttelse af erhvervshavne

Politisk enighed om bedre beskyttelse af erhvervshavnene

Erhvervshavnene har stor betydning for Danmarks vækst og den grønne omstilling. Derfor skrev Danske Speditører den 20. maj, sammen med en række organisationer, til Indenrigs- og Boligministeren samt til Folketingets Indenrigs og Boligudvalg for at gøre opmærksom på at man fra politisk side sikrede fornuftige rammer for erhvervshavnene når planloven skulle revideres.

I sidste uges ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Opfølgning på evaluering af planloven m.v.” imødekommer forligspartierne opfordringen. Af aftalen fremgår det:

”Beskyttelse af erhvervshavne: For bedre at beskytte erhvervshavne defineres nationale interesser omkring erhvervshavne i den kommende Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen. De nationale interesser i erhvervshavne varetages af Transportministeriet med henblik på at sikre tilstrækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for havnebeliggenhed, forsyningssikkerhed og søtransport.”

Med aftalen er det første skridt til planretlig beskyttelse af erhvervshavnene og søtransporten i Danmark taget. Næste skridt bliver, at Trafikstyrelsen kortlægger havnene og de overordnede principper for deres virke. Kortlægningen ventes i høring i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023, og Danske Speditørers høringssvar udarbejdes i samarbejde med fagudvalgene.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: