CO2-kvoter skal anvendes med omtanke

Sent søndag nåede forhandlere fra Europa-Parlamentet og repræsentanter fra Ministerrådet til det formelle grundlag for handel med CO2-kvoter for vejtransport fra 2027.

Sent søndag nåede forhandlere fra Europa-Parlamentet og repræsentanter fra Ministerrådet til en foreløbig aftale om revisionen af EU’s emissionshandelsordning (ETS), i daglig tale kvotehandelssystemet. Aftalen skaber formelt grundlaget for handel med CO2-kvoter for vejtransport fra 2027.

For Danske Speditører er det væsentligt, at parterne blev enige om at kvotehandel skal omfatte såvel virksomheder som privates CO2-udledning. Europa-Parlamentet har ellers gennem nogen tid forhandlet ud fra ønsket om, at privates CO2-udledning først skulle omfattes fra 2029.

Til gengæld blev ønsket om  øremærkning af indtægterne til investeringer i øget CO2-reduktion afvist. Forhandlerne blev enige om en mellemløsning, en social klimafond, og EU-landene skal bruge deres indtægter til klimaforanstaltninger, men der er desværre ikke aftalt specifikke regler for finansiering af CO2 reducerende tiltag i vejtransportsektoren. Og dermed udestår der fortsat en opgave i forhold til de danske myndigheder, og dermed der det et af de emner, som Danske Speditører vil rejse på de kommende møder med den nye SVM-regering.

Kun klimaskat ‘en gang, tak
Aftalen skal formelt vedtages af Parlamentet og Rådet, inden den træder i kraft. »Det betyder, at vi har tid til at udrede de steder, hvor der kan ske dobbeltbeskatning af vejtransporten,« fastslår adm. direktør Martin Aabak, som peger på, at Eurovignetdirektivet, der blev vedtaget tidligere i år, faktisk indeholder en revisionsklausul i tilfælde af, at der indføres en CO2-prissætning på EU-plan. Revisionen skal forhindre hver dobbeltbeskatning af CO2-emissioner i vejgodstransporten.

Martin Aabak peger på, at et kvotesystem under de rette betingelser kkan være et godt instrument i den grønne omstilling, men at kvotesystemet kommer parallelt med andre EU politiske tiltag i den store klimapakke ”Fit for 55” og danske planer om en selvstændig kørselsafgift.

»Det vil være ”gift” for danske transportvirksomehders internationale konkurrenceevne hvis danske virksomheder pålægges dobbelt- eller trippel-klimaafgifter. Det kommer i sidste ende til at forhindre, klimaambitionerne indfries.«

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: