Udledning af CO2 ved transport af gods

På denne side finder du guide og vejledning til hvordan du beregner CO2 udledning ved transport af gods. Vejledningen tager udgangspunkt i specifikke valgte beregningsmetoder, standarder og data. Alle standarder og metoder er internationale og efter vores overbevisning dem, som er bedst egnede til at give et så retvisende billede af den aktuelle udledning af CO2 ved transport af gods.

Fokus på klimaet fylder mere og mere – og ikke nok med at alle logistik- og transportvirksomheder snart skal oplyse om bæredygtighedsdata og aflægge klimaregnskaber – så er det også ved at være et krav fra kunderne at kunne levere disse data.

Men opgaven er ikke enkel. Hvordan beregner man sin udledning af CO2 ved transport af gods, når godset i den globale forsyningskæde bliver transporteret med flere forskellige transportformer, konsolideringen varierer og måske godset pakkes om undervejs? Hvilke metoder bliver brugt til at lave disse udregninger, og hvilken er tættest på sandheden?

I vinteren 2021 nedsatte Danske Speditører en arbejdsgruppe, der skulle se på netop den problemstilling. Hurtigt i arbejdsgruppen blev vi klar over, at virksomhedernes motivation for at igangsætte dette arbejde varierer:

• Virksomhedens eget ønske om at sætte mål for reduktion af CO2 udledningen

• Krav fra kunder

• Krav til virksomhedens dokumentation i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet

• Krav fra den finansielle sektor i forbindelse med vurderingen af virksomhedens miljø- og klimaprofil

Men uanset motivationen så gælder det for alle virksomheder, at det er uundgåeligt at arbejde med beregning og opgørelse af CO2 udledning, og at det sker på en måde som er valid og retvisende. Dette for både at gøre det muligt at sammenligne nøgletal på tværs af virksomhederne, men også for at hver enkelt virksomhed kan påvise egne fremskridt årligt i arbejdet med at nedbringe af udledningen af CO2.

Dette behov blandt medlemmerne er baggrunden for, at Danske Speditører har igangsat arbejdet med at udarbejde en vejledning til at beregne og opgøre CO2 emissioner ved transport af gods.

Nedenstående vejledning beskriver principper og fremgangsmåde for netop dette. Har I spørgsmål til nedenstående, venligst kontakt Jakob Størling på tlf. nr. 3374 6727 eller pr e-mail jst@dasp.dk

Denne vejledning er blevet til med støtte fra Hedorfs Fond.

Danske Speditører

Juni 2022

Danske Speditørers guide for CO2 beregning og deklaration

For at bidrage til medlemmers arbejde med beregning af CO2 udledning ved transport af gods, har Danske Speditører, i samarbejde med medlemmer og eksterne eksperter, udarbejdet følgende 2 udgivelser, som giver viden og indblik i hvordan man i en speditionsvirksomhed beregner sin udledning af CO2. Du kan finde vejledning og uddybende information nedenfor.

Find Danske Speditørers manual og guide for beregning af CO2 udledning ved transport af gods her

Informationsmøder om beregning af Co2 udledning

Danske Speditører har i samarbejde med sine lokalforeninger afholdt en række informationsmøder i efteråret 2022, om hvordan man bruger vores manual som udgangspunkt for beregning af udledning af Co2 ved transport af gods.

Find præsentationen fra møderne her

Relevante links:

https://ghgprotocol.org

https://www.smartfreightcentre.org/en/how-to-implement-items/what-is-glec-framework/58/

www.ecotransit.org

https://sciencebasedtargets.org

https://www.bsr.org/en/collaboration/groups/clean-cargo-working-group

www.energinet.dk

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: