Østjyske Speditører

Generalforsamling 2022

Østjyske Speditører inviterer til Generalforsamling og middag på Frederikshøj torsdag den 31. marts fra kl. 16.00. Agenda for generalforsamlingen ses nedenfor. Alle medlemmer af Østjyske Speditører er velkomne.

Efterfølgende er der middag på Frederikshøj, som er gratis for én medarbejder fra hver virksomhed. Ønsker man flere medarbejdere med, koster det kr. 800,- pr. person. Hvis ikke du deltager i middagen, skriv det venligst i bemærkninger ved tilmelding.

Har du nogen forslag eller ønsker at stille op til en post i foreningen, skal dette meddeles til Jakob Størling på jst@dasp.dk senest den 16. marts 2022.

Målgruppe

Alle medarbejdere i virksomheder som er medlemmer af Østjyske Speditører.

Varighed

Generalforsamlingen starter kl. 16.00 med efterfølgende middag.

Pris

Deltagelse på Generalforsamlingen er gratis.

Middag: Gratis for 1 medarbejder fra hver medlemsvirksomhed. Yderligere deltagere koster kr. 800,- pr. person

No show fee. kr. 800,-

Program

Tid Indhold
15.45 Indskrivning
16.00

Generalforsamling agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand/kasserer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Steen Osorio, Samskip. Jesper Sandahl, Eimskip. og Nicolaj Løgsted, Toll Group er alle på valg.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår at Østjyske Speditørers vedtægter udskiftes med standard lokalforeningsvedtægterne for Danske Speditører
 10. Navneændring. Bestyrelsen foreslår at navnet Østjyske Speditører udskiftes med Danske Speditører Østjylland
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt
17.00 Indlæg ved ekstern indlægsholder
17.30 Pause
18.00 Middag
22.00 Afslutning

Tilmelding