Danske Speditører Østjylland Generalforsamling 2024

Danske Speditører Østjylland inviterer til Generalforsamling onsdag den 24. april fra kl. 16.30 – 22.00. Agenda for generalforsamlingen ses nedenfor. Alle medlemmer af foreningen er velkomne.

Har du nogen forslag eller ønsker at stille op til en post i foreningen, skal dette meddeles til Jakob Størling på jst@dasp.dk senest den 10. april 2024

Målgruppe

Alle medarbejdere i virksomheder som er medlemmer af Danske Speditører Østjylland.

Varighed

Generalforsamlingen starter kl. 16.30 med efterfølgende foredrag og middag. Arrangementet slutter kl. 22.00.

Tilmeldingsfrist senest den 17. april 2024

Pris

Deltagelse på Generalforsamlingen er gratis. Middag er gratis for 1 person pr. medlemsvirksomhed. Ønsker flere at deltage i middagen, koster det kr. 500,- pr. person. No show fee kr. 1.000,- pr. person.

OBS: Ønsker du ikke at deltage i middagen, venligst skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding.

Program

Tid Indhold
16.30 Indskrivning
17.00

Generalforsamling agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand/kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt
18.00 Indlæg ved Teaterdirektør Per Smedegård “Hvad gør du, hvad ser andre og hvad tolker de?”
19.00 Middag
22.00 Afslutning
   

Tilmelding