Danske Speditører Østjylland

Generalforsamling 2023

Danske Speditører Østjylland inviterer til Generalforsamling onsdag den 19. april fra kl. 08.30. Agenda for generalforsamlingen ses nedenfor. Alle medlemmer af foreningen er velkomne.

Har du nogen forslag eller ønsker at stille op til en post i foreningen, skal dette meddeles til Jakob Størling på jst@dasp.dk senest den 5. april 20223

Målgruppe

Alle medarbejdere i virksomheder som er medlemmer af Danske Speditører Østjylland.

Varighed

Generalforsamlingen starter kl. 08.30 med efterfølgende foredrag

Pris

Deltagelse på Generalforsamlingen er gratis.

Program

Tid Indhold
08.00 Indskrivning
08.30

Generalforsamling agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand/kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt
09.30 Indlæg ved Anne Zachariassen, COO v/ Aarhus havn, om havneudvidelsen og fremdriften af projektet
10.30 Afslutning
   
   

Tilmelding