Københavns Speditørforening

Foreningen har ca. 60 medlemmer, og dækker København/Sjælland samt Lolland/Falster

Bestyrelse

Natacha Koch Haslund

Formand

East Logistics ApS

Tlf. 54845500

E-mail

Rasmus Thulin

EXPEDITORS DENMARK ApS

Tlf. 38408104

E-mail

Peter Øster Marcher-Boisen


FREJA Transport & Logistics AB

Tlf. +46 40 680 83 95

E-mail

Jesper Edvardsen

Röhlig Danmark ApS

Tlf. 45424441

E-mail

Lars C. Kjær-Olsen

NTG Continent A/S

NTG East A/S

Tlf. 76320920

E-mail

Generalforsamling
2022

Tid Program
17.00 Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår.
  3. Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Vedtagelse af budget, herunder evt. kontingent
  6. Evt. valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelt.

Alle forslag som ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg, skal inden to uger forud for generalforsamlingen anmeldes skriftligt til bestyrelsen. Forslag sendes til lafa@dasp.dk

17.30 Kort pause
17.40 Velkomst
17.45 Indlæg I
18.15 Indlæg II
18.45 Afrunding og spørgsmål
19.00 Julefrokost Pris pr. person kr. xx,- ekskl. moms.

 

Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen via Danske Speditørers sekretariat – info@dasp.dk

Deltagelse i generalforsamlingen, er naturligvis gratis. Deltagelse i den efterfølgende julefrokost koster kr. xx,- pr. deltager.

Tilmelding