GENERALFORSAMLING

VM LANDSKAMP

JULEMIDDAG

Onsdag den 30. november 2022 kl. 14.30 – 23.00, Brøndby Stadion

What’s not to like?

Hvad kan du forvente?

Hyggeligt samvær i godt selskab med medlemmerne af Københavns Speditørforening.

I år inviteres medlemmerne indenfor i Ebba Skovdahl Fan Lounge på Brøndby Stadion, hvor den årlige generalforsamling afholdes.

Årets medlemsarrangement byder på VM landskamp på storskærm, hvor Danmark spiller sin tredje kamp i gruppe D mod Australien.

Aftenen afsluttes med en gedigen julemiddag med alt, hvad dertil hører samt øl, vin og sodavand ad libitum.

Målgruppe

Alle medlemmer af Københavns Speditørforening er meget velkomne.

Sted

Ebbe Skovdal Fan Lounge, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby

Varighed

14.30: Registrering og networking

15.00: Generalforsamling

16.00: VM kamp på storskærm

18.30: Julemiddag

23.00: Tak for i aften

Medlemspris

DKK 750,00 ekskl. moms

Inkluderer kaffe, the og vand ad libitum hele dagen, generalforsamling og julemiddag med øl, vin og sodavand ad libitum.

Drikkevarer tilkøbes separat i tidsrummet 16.00 – kl. 18.30.

Program

Tid Indhold
14.30 Registrering og networking
15.00 Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger be­retning om det forløb­ne regnskabsår
  3. Foreningens regnskab for det forløbne år fo­relægges til godkendel­se
  4. Behandling af indkom­ne forslag
  5. Vedtagelse af budget, herunder evt. kontin­gent
  6. valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmed­lemmer
  8. Valg af evt. revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Alle forslag som ønskes fremlagt på general­forsamlingen samt forslag til valg af besty­relsesmedlemmer, skal være be­styrelsen i hænde senest 14 dage forud for general­forsamlingens afholdelse og offentlig­gøres for medlemmerne senest 8 dage for­ud for generalforsamlingen. Forslag sendes til Københavns Speditørforeningens sekretariat pr. mail riba@dasp.dk (Rikke Bache).

16.00 VM landskamp på storskærm – Danmark vs. Australien (Danmarks 3. kamp i gruppe D)
18.30 Julemiddag med koldt og lunt inkl. vin, øl og sodavand ad libitum
23.00 Tak for i dag

Tilmelding

– OBS –

Tilmelding nedenfor. HUSK i kommentarfeltet at skrive dit bud på landskampens resultat

Er der fødevarehensyn, som vi skal være opmærksom på, så noter det ligeledes i kommentarfeltet