Den dygtige speditør kan

Vi skal både tænke på nødvendigheden af nødhjælp til Ukraine og behovet for at opretholde stabile forsyningskæder.

Dette indlæg blev første gang bragt i avisen Transport & logistik fredag den 11. marts

Skrevet af; adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører


Et land i vores nærområde er i brand. Folk dør og familier med børn er på flugt fra krigens grufuldheder. Det berører os alle, og vi ønsker alle at hjælpe, hvor vi kan. Som repræsentant for speditørerne og transportbranchen har jeg forståelse for både nødvendigheden af nødhjælp til Ukraine og behovet for at opretholde stabile forsynings- og logistikkæder af hensyn til erhvervslivet i den vestlige del af verden. Begge opgaver som speditører og chauffører medvirker til at løse – også under meget vanskelige vilkår

Mange af de problemer vi har i hverdagen kan virke små og ligegyldige sammenlignet med situationen i Ukraine. Det er samtidig nødvendigt at huske på, at situationen efter Ruslands invasion af Ukraine ikke må få os til at glemme andre dagsordner og opgaver. Det er denne kommentar et forsøg på. Men Ukraine – I er ikke glemt.

Har aldrig mødt en mere omstillingsparat branche
I takt med at fragt- og transportkapaciteten gennem de senere år er blevet udfordret, er logistik og spedition blevet et strategisk indsatsområde. Det mærker speditørerne, og det er en udfordring, som vi er parate til at løfte. Jeg har endnu til gode at møde en mere omstillingsparat branche, hvor en stærk men fair konkurrence kombineret med entydigt kundefokus sikrer de optimale transportløsninger.

Den begrænsede transportkapacitet og restriktionerne i transportmulighederne kræver og har krævet en uset kreativitet og fleksibilitet for at betjene kunderne bedst muligt. På den positive side tæller, at udfordringerne øger kendskabet til den internationale transport og logistiks betydning. Der er for mig ingen tvivl om, at den enorme indsats som dygtige speditører har ydet, har været med til at sikre, at virksomheder i Danmark ikke har lukket produktionen ned i nær samme omfang, som i nogle af de lande vi ellers konkurrerer med.

Vi skal yde en indsats for at få flere hænder
Derfor skal vi fortsat gøre en indsats for, at flere får kendskab til den samfundsøkonomiske betydning af transporten i almindelighed og logistikbranchen i særdeleshed. Vi skal også yde en indsats for at tilvejebringe flere hænder, uden at lønningerne stiger dramatisk, og endelig skal vi sikre gode erhvervsvilkår for transport og spedition, så transportkapaciteten fortsat kan udnyttes optimalt.

Tilrettelæggelse af miljørigtig og klimavenlig fragt og transport er en af branchens store udfordringer.  Skal vi nå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030, er det bydende nødvendigt at inddrage godstransporten. Det er et ansvar, som vi hos speditørerne er parate til at imødekomme. Vi er ikke på forhånd forlovede med et bestemt transportmiddel, men vi vil med vores knowhow om transportens veje – og vildveje – naturligvis bidrage til løsningen.

For der eksisterer fortsat en idylliseret og romantisk forestilling om, at godstransport via jernbanenettet kan løse alle vores udfordringer. Virkeligheden er, at toget hverken økonomisk eller klimamæssigt, på grund af de korte afstande, kan konkurrere med lastbilen, når gods skal transporteres inden for landets grænser.

Sandheden er snarere, at vi har brug for alle transportformerne i stærkest mulige opstilling, så vi kan sikre fremtidens konkurrencedygtige logistikkæder på tværs af grænserne. Speditørerne får også opgaven med at sikre klima og miljø i hele logistikkæden, uden at det betyder tab af konkurrencekraft. Det kan lade sig gøre, hvis vi tænker os om. Når der ses bort fra, at afgiftsinstrumentet generelt skal bruges med varsomhed, så vil det også være udtryk for en grov forsimpling blot at pålægge lastbiltransporten nye afgifter.

Derfor skal afgifter på drivmidler differentieres, så det kan betale sig at vælge de miljørigtige drivmidler. Langt over 80 procent af den indenlandske godstransport sker i dag med lastbil. En ny uintelligent afgift vil blot blive viderefaktureret til kunderne, og i sidste ende gøre varerne dyrere uden at nogen miljø- og klimagevinst er indløst.

Intelligent, kilometerbaseret vejafgift
Derfor bør afgifter i højere grad dels afspejle lastbilens EU-norm og hvor meget CO2-fortrængning, der sker pr. kørt km, dels tilskynde til kørsel på tidspunkter hvor trængslen på vejene er mindre samtidig med at miljørigtig transport tilskyndes. Fremtiden omfatter uden tvivl flere grønne lastbiler, der drives af el eller power-to-X-teknologi. En intelligent, kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der differentieres efter lastbilernes CO2-fortrængning og under hensyntagen til anskaffelsespris og afskrivning, er mulig. Lige nu er det både dyrere og mere besværligt at benytte mere klimavenlige drivmidler!

Provenuet fra afgifterne på transportområdet skal naturligvis øremærkes og bruges i omstillingen, så indtægterne kanaliseres tilbage til godstransportsektoren. Det kan eksempelvis muliggøre omstilling af den ældre del af transportvognparken eller til incitamentsprogrammer til indkøb af lastbiler, der gør brug af nye og alternative drivmidler. På den måde skaber vi en cirkulær økonomi, der presser bredt på den grønne omstilling i transportsektoren.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: