Transportminister Thomas Danielsen er trukket i arbejdstøjet: »Lige nu kigger vi på, hvordan infrastruktur til tung vejtransport bedst udrulles nationalt i overensstemmelsen med den europæiske lovgivning. Det videre forløb herom skal drøftes med ordførerne.«

EU baner vejen for ladeinfrastruktur i Danmark

Medlemmerne af Europa-Parlamentet godkendte på plenarforsamlingen 11. juli de nye EU-regler om etableringen og reguleringen af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR).

Medlemmerne af Europa-Parlamentet godkendte på plenarforsamlingen 11. juli de nye EU-regler om etableringen og reguleringen af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR). Dermed er bolden hos Transportminister Thomas Danielsen. Danske Speditører erklærer sig parate til dialog.

AFIR fastsætter udbredelsen af alternative brændstoffers infrastruktur til batteridrevne som brintdrevne køretøjer på både det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) og i byknudepunkter og sikre parkeringsområder.

Ifølge aftalen skal elektrisk opladningsinfrastruktur til tunge køretøjer (HDV’er) installeres for hver 120 km på 15 procent af hele længden af TEN-T-nettet inden udgangen af 2025. Afstanden vil derefter blive reduceret til 60 km pr. de mest trafikerede veje og 100 km på deen resterende del af vejnettet.

Hvad angår brint, skal tankningsinfrastrukturen være mulig for hver 200 km på TEN-T-kernenettet ved udgangen af 2030.

Dansk beslutning haster

Med AFIR-forordningen er vejen banet for udrulningen af lade infrastrukturen i Danmark, og det har Dansk Speditører efterspurgt, senest i en henvendelse til Transportminister Thomas Danielsen ultimo maj.

»Det er en helt afgørende forudsætning for omstillingen af den tunge vejgodstyransport til nulemissionskøretøjer, at den nødvendige drivmiddelinfrastruktur er til stede. Etableringen af drivmiddelinfrastrukturen bør planlægges og eksekveres hurtigt, således at overgangen kan ske i takt med at den inkrementelle teknologiske løsning af køretøjernes nødvendige lastekapacitet og rækkevidde tilvejebringes« fastslår adm. direktør Martin Aabak og henviser til at det af ”Infrastrukturplan 2035” netop fremgår, at at der indledningsvist udarbejdes en strategi, som skal medvirke til at understøtte de langsigtede investeringsbeslutninger. Og i den brede politiske aftale om infrastrukturplanen fremgår det også, at strategien skulle være udarbejdet senest i 2022.

Martin Aabak anerkender, at det giver god mening at den danske regering har afventet EU’s beslutning. Aabak peger dog på, at transport- og speditionsbranchens medvirken kræver planlægning . »Der bør, af hensyn til transport- og logistikbranchens muligheder for optimalt at tilrettelægge kommende investeringer i grøn omstilling, udarbejdes en evident oversigt over incimenter, støttepuljer og fradragsmuligheder, der frem til 2030 tilskynder til ”klimaorienterede investeringer” af godstransporten, herunder også den kombinerede transport. En sådan oversigt vil i sig selv virke befordrende for transportbranchens aktive medvirken,« slutter speditørdirektøren.

Transportminister klar

Samtidig erklærer Transportminister Thomas Danielsen sig klar til at løfte opgaven. »Fremtidens tunge vejtransport bliver grøn, og derfor har et meget bredt flertal i Folketinget i forbindelse med infrastrukturaftalen fra 2021 afsat 275 millioner kroner til udrulning af drivmiddelinfrastruktur. I samme omgang blev det besluttet at lave en strategi, som er blevet forsinket ikke mindst på grund af valget.«

Med AFIR-forordningen på plads er det transportministeren som skal udarbejde regeringens forslag til hvordan infrastruktur til tung vejtransport udrulles nationalt i overensstemmelsen med AFIR-forordningen.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: