EU med forslag til toldreform

EU-Kommissionen har fremsat forslag til omfattende reform af EU's toldunion. Digitalisering skal sikre markant forenkling af toldprocedurerne for speditører og transportkøbere. Men der er ”tidsler” blandt forslagene.

Europa-Kommissionens forslag indebærer en omfattende reform af de lovgivningsmæssige rammer for EU’s toldunion, og deraf følger vidtrækkende konsekvenser for speditører og transportkøbere. Lige nu oplever mange virksomheder hvilken kompliceret proces det er at implementere det nye ”Declaration Management System”, og det ville derfor have været ønskeligt, såfremt reformforslaget havde afventet den fulde implementering af de nye toldsystemer for både eksport og import i 2025. Sådan er det bare ikke.

Ny myndighed
Som led i toldreformen oprettes en ny EU-toldmyndighed, som får det samlede ansvar for et EU-tolddatacenter, som, når det er fuldt indfaset, forventes at betyde store besparelser.  Det skal ske ved, at speditørerne ved indførsel af varer i EU registrerer alle oplysninger om deres produkter og forsyningskæder i ét enkelt onlinemiljø i det nye EU-tolddatacenter, som derefter sikrer et samlet overblik over forsyningskæder og varebevægelser.

Denne forenkling møder opbakning hos Danske Speditører, der i organisationens indledende kommentarer til Skatteministeriet, som skal formulere forslaget til regerings standpunkt, skriver, at ”Danske Speditørers medlemmer oplever løbende konsekvenserne af det manglende fokus på forenkling og ensartethed i anvendelsen af toldregler og et fuldt elektronisk miljø for fuldførelse af toldformaliteter i EU.” Derfor bakker Danske Speditører op om fornyelsen af EU’s toldsystem, så det bedre afspejler behovet for balance mellem handelsforenkling og håndhævelse.

Digitalisering, ja tak
Sekretariatet har dog også peget på, at netop den manglende udbredelse af elektroniske systemer er en stor udfordring, og det forstærkes af, at der stadig, her 55 år efter toldsamarbejdet blev indledt, er forskelligartede fortolkninger og uensartet implementering mellem EU’s medlemsstater.

Danske Speditører har også peget på, at det er i strid med de gode intentioner i forslaget, eksempelvis at ændre reglerne for midlertidigt toldoplag Det fremgår af Kommissionens forslag, at Kommissionen ønsker en væsentlig reduktion i tidsrammen for midlertidigt oplag (Temporary Storage). Forslaget om at reducere det midlertidige toldoplag fra 90 dage til 3 dage (6 dage ved ”authorised consignee”) vil imidlertid ofte være operationelt umuligt at håndtere for speditørerne og i praksis blokere for stabile forsyningskæder. Reduktionen vil tillige indebære administrativt bøvl og en markant likviditetsforringelse hos speditører og transportkøbere.

Fagudvalget i arbejdstøjet
Fagudvalg Told har i disse uger stor opmærksomhed på udfordringerne i forbindelse med næste fase af DMS, som fortsat forventes indledt 29. juli. Samtidig følger fagudvalget arbejdet med den kommende toldreform tæt og dermed også prioriteringen af Danske Speditørers indsatser på toldområdet. Kommentarer til foreningens prioritering og indsatser er altid velkomne, og kan sendes til info@dasp.dk

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: