Finanslovspulje til grøn omstilling

Regeringen har i sit finanslovsforslag har afsat 300 millioner kroner over en periode på tre år til at støtte den grønne omstilling af den tunge vejtransport. Samtidig har regeringen anmodet branchen om at komme med forslag til, hvordan disse midler bør anvendes. Danske Speditører har sammen med en række transportorganisationer sendt to konkrete forslag til transportminister Thomas Danielsen (V).

Regeringen har i sit finanslovsforslag har afsat 300 millioner kroner over en periode på tre år til at støtte den grønne omstilling af den tunge vejtransport. Samtidig har regeringen anmodet branchen om at komme med forslag til, hvordan disse midler bør anvendes. Danske Speditører har sammen med en række transportorganisationer sendt to konkrete forslag til transportminister Thomas Danielsen (V).

Organisationerne peger indledningsvist på, at der faktisk er behov for langt flere midler, men de ser de 300 millioner kroner som en positiv start.

»Danske Speditører bakker op bag de ambitiøse, politisk fastsatte, mål om at Danmark skal reducere CO2-udledningen fra transportsektoren. Først som sidst er der brug for en samlet plan for den grønne omstilling af godstransporten som regering og aktører bør enes om. Som udgangspunkt ønsker vi lange omstillings- og investeringshorisonter,« siger adm. direktør Martin Aabak og fortsætter »100 millioner årligt er ikke alverden, og det er svært at se at et beløb af den størrelse kan bidrage markant til grøn omstilling af den tunge transport.«

Organisationerne påpeger derfor at fordelingen af midlerne bør ændres blandt andet fordi vejafgiften for lastbiler indføres i 2025. De i alt fem transportorganisationer foreslår, at finanslovsmidlerne opdeles i to omtrent lige store puljer til to forskellige formål.

Formål 
Det første formål er at etablere en pulje, der giver virksomheder i branchen en simpel og direkte støtte til køb af miljøvenlige lastbiler. De påpeger, at el- og brintdrevne lastbiler i øjeblikket er betydeligt dyrere end traditionelle dieselkøretøjer, og dette udgør en væsentlig hindring for vognmændenes grønne omstilling. Samtidig opfordres politikerne til at implementere en langsigtet støtteordning frem mod 2030.

Organisationerne ønsker også, at den anden halvdel af midlerne anvendes til at støtte virksomheders installation af opladningsinfrastruktur. Det skyldes at opsætningen af ladestandere på virksomhedernes matrikler i dag er forbundet med betydelige omkostninger.

Desuden nævner organisationerne muligheden for at kombinere denne pulje med forbedrede afskrivningsregler for virksomhedernes investeringer i ladestandere. Organisationerne påpeger også behovet for at fremskynde opsætningen af ladestandere, da det i øjeblikket kan tage op til halvandet år at opnå nettilslutning hos virksomhederne.

Endelig anbefaler organisationerne, at de to puljer forbliver uafhængige af hinanden, og at uddelingen af midlerne skal være teknologineutral. De understreger vigtigheden af, at midlerne når ud til så mange forskellige virksomheder som muligt, og at man undgår, at få aktører får det meste af støtten.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: