Generalforsamling
Speditørforening Lillebælt

Kære medlemmer af Speditørforening Lillebælt.

I inviteres hermed til den årlige generalforsamling i foreningen. Vi håber meget I har lyst til at deltage, og bidrage med gode ideer og aktiviteter vi kan lave i 2023. Det kan være af både faglig og social karakter.

Så er der noget I savner, så sig endelig til.

Den formelle del af programmet ser I nedenfor.

Vi håber vi ses den 18. april 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i medlemsvirksomheder under Speditørforening Lillebælt

Your Content Goes Here

Agenda

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand/kasserer. Formand Steffan Ploog, BWS er på valg, og modtager genvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

• Jesper Kongsted, NTG Terminals

• Jan Brüggert, NTG Continent

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Pris og varighed

Gratis

Den 18. april fra kl. 13.00 – 13.30.

Evt. forslag og opstillinger til bestyrelsen skal være Danske Speditørers sekretariat i hænde senest 14. dage inden afholdelse. Skriv på jst@dasp.dk

Tilmelding