Høring: Engelske toldsatser og -systemer

De britiske toldmyndigheder, HMRC,  indledte 12. juni en fire ugers høringsperiode om den foreslåede metode og satserne for Common User Charge (CUC) for regeringsdrevne grænsekontrolsteder (BCP'er). I det nyligt offentliggjorte udkast til Target Operating Model skitserede den britiske regering sin plan om at opkræve betaling for sundheds- og plantesundhedsgodkendte (SPS) forsendelser. Afgiften skal dække driftsomkostningerne for de statsdrevne grænsekontrolsteder (BCP'er).

De britiske toldmyndigheder, HMRC,  indledte 12. juni en fire ugers høringsperiode om den foreslåede metode og satserne for Common User Charge (CUC) for regeringsdrevne grænsekontrolsteder (BCP’er). I det nyligt offentliggjorte udkast til Target Operating Model skitserede den britiske regering sin plan om at opkræve betaling for sundheds- og plantesundhedsgodkendte (SPS) forsendelser. Afgiften skal dække driftsomkostningerne for de statsdrevne grænsekontrolsteder (BCP’er).

Afgiftsmodellen (CUG) er ideen tænkt på en måde hvor dens indgriben er minimal og myndighederne modtager gerne feedback om forslagets indvirkning på virksomheder af alle størrelser og med forskellige forretningsmodeller.

Den britiske regering har desuden offentliggjort en oversigt over, hvilke varer der vil falde ind under hvilke risikokategorier, opdelt efter varekode. Oversigten kan læses HER

Høringen løber fra 12/06/2023 til 09/07/2023. Svarene skal være modtaget senest kl. 23:59 den 09/07/2023.  De engelske myndigheder beder om interessenternes svar på Citizen Space-høringssiden eller via GOV.UK-siden. Hvis der opleves tekniske problemer kan dokumenterne downloades samme sted og returnere s via e-mail til BCPcharging@defra.gov.uk

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: