Logistik 2021

Fokus er på bl.a klimaet

Hvordan bidrager vi til et bedre klima? Det spørgsmål optager mange speditionsvirksomheder netop nu, hvor FN’s seneste klima-rapport viser, at det er nu og her, der skal findes løsninger.

Og er man ikke optaget af klima-spørgsmålene nu, så kommer man meget snart til det. Derfor er klima et af de store temaer på Danske Speditørers konference ”Fremtidens Logistik” den 16. september 2021 i MCH Messe Center Herning

På konferencen Jan Breinholdt, som er Supply Chain Executivehos STARK, fortælle om byggevarekædens fokus på reduktion af tomkørsel via effektive transportkæder. Desuden indsamles data, der viser de enkelte transporters CO2-aftryk, så det kan allokeres ned på hver kundeordre.

– STARK har store forventninger til deres, at deres CO2-udslip formindskes år for år. Og det skal deres transportleverandør sørge for, siger Jakob Størling, der er uddannelseschef i Danske Speditører.

– Vi skal være aktive bidragsydere i kampen om et bedre klima. Der kan være mange bud på klima-tiltag, men vi skal som speditionsvirksomheder være åbne over for alle input fra vores kunder, fra videnskaben, politikerne og ikke mindst os selv.

Program

Tid Indhold
09.00 Messen Transportens dag åbner
09.30 Velkomst ved Formand for fagudvalg logistik, Danske Speditører v/Kenneth Sandgaard. Freja Logistics A/S
09.35 Præsentation af konferencens to temaer – klima og digitalisering

v/ konferencier Allan Larsen, Professor MSO, Head of Group at Department of Management, Technical University of Denmark.

09.45 Digitale speditører og deres værdiskabelse overfor kunderne

Bliv præsenteret for 3-Top´s analyse af flere digitale speditører. Hvad er deres forretningsmodel, og hvordan arbejder de.

 • Hvorfor vælger kunderne de digitale speditører?
 • Hvordan ser de ud og hvad kan de tilbyde?
 • Hvordan skal vi som Speditører forholde os til den ændrede konkurrencesituation, som de digitale speditører skaber

v/Konsulenthuset 3-Top

10.30 Sådan skaber du en highly performing speditionsvirksomhed

Indlægget er konklusionen på 3 års forskning indenfor emnet ”sådan skaber du en speditionsvirksomhed der skaber værdi” Fokus er på hvordan du som transport- og logistikvirksomhed udvikler dig, for at matche de fremtidige kraver fra kunderne

 • Bliv præsenteret for gap analysen – hvilke kompetencer mangler de danske speditionsvirksomheder for at opnå yderligere succes?
 • Hvad er køreplanen og retningen for at få succes

v/Agnieszka Zulewska, Senior Lecturer, Associate professor at VIA University College Århus

11.30 Frokost og mulighed for besøg på stande
Går fokus på klimaet og forretning hånd i hånd i transportbranchen?
13.00 Fremtidens bæredygtige transport: Collaborative Logictics og DiRECTLY Projektet

Klima fylder mere og mere i dagens Danmark. Logistik virksomhederne har en nøglerolle der, såfremt fokus bliver rettet på mere effektiv logistik ved bl.a. optimering af udnyttelsen af køretøjskapacitet. Løsningen kan måske findes i samarbejde på tværs af virksomheder. Kristian Hegner Reinau vil derfor fortælle om Collaborative Logistics, mulighederne det giver, og udfordringerne det rejser. Kristian Hegner Reinau har de seneste 4,5 år ledet forskningsprojektet DiRECTLY, og i dette projekt er der blevet udviklet et Collaborative Logistics IT system, der gør det muligt for logistikvirksomheder at dele overskydende kapacitet og ordre, selv om virksomhederne strukturelt er i konkurrence med hinanden.

Hør om erfaringerne gjort i DIRECTLY projektet og hvordan virksomheder kan bruge disse fremadrettet.

V/ Lektor Kristian Reinau, Aalborg Universitet, Head of Freight Transport Research Group

13.40 Transportleverandørerne skal hjælpe os med at reducere vores CO2 aftryk

 • Hør hvordan STARK fokuserer på effektivitet i transportkæderne via fokus på reducering af tom-kørsel og flere km. pr. liter diesel
 • Fokus på indsamling af data på de enkelte transporter så CO2 aftryk kan allokeres ned på kundeordre
 • Investeringer i miljøvenlige drivmidler

v/ Jan Breinholdt, Supply Chain Executive, STARK

14.15 Pause og mulighed for besøge udstillingen
14.45 Præsentation af Danske Speditørers projekt – co2 beregningsmodel

Danske Speditører og udvalgte transportkøbere arbejder tæt sammen på at udvikle en guide til hvordan co2 udledning ved transport skal beregnes.

 • Hør om Danske Speditørers planer for udvikling af CO-2 beregningsmodel og hvad baggrunden for projektet er
15.00 Interaktiv debat

Dagens temaer bliver diskuteret af deltagerne og konferencens ekspertpanel. Spørgsmål der tages op kan f. eks. være

 • Bliver det kun de store digitale speditører der overlever i fremtiden?
 • Klima bliver en vigtigere faktor end pris?

…eller andre emner som bliver taget op på dagen

I panelet sidder:

 • Jan Breinholdt, Supply Chain Executive, STARK
 • Kenneth Sandgaard, Freja •
 • Kristian Reinau. Aalborg Universitet
16.10 Afrunding

v/Kenneth Sandgaard, Freja Logistics A/S

16.30 Konferencen slutter

Tilmeldning