NSAB, kontrakter og tenders

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi sikrer at en stor del af jeres risiko afdækkes via kontrakter. Vi assisterer også i forbindelse med tenders. Herudover kan du hente NSAB 2015, dertilhørende henvisningstekster samt vores gennemgang af forskellen på NSAB 2000 og 2015.

Kontrakter

SPEDITØRERNES RETSVÆRN assisterer medlemmer med alle juridiske aspekter vedrørende drift og udvikling af speditionsvirksomheder. Transport- og logistikkontrakter er kernen i enhver speditionsvirksomhed, og SPEDITØRERNES RETSVÆRN besidder netop den spidskompetence, som skal til for udfærdigelse af nye kontraktudkast og gennemgang og vurdering af eksisterende kontrakter.

Særligt i forbindelse med tenderudbud og transportkunder som benytter logistikkonsulenter eller lignende, er det vigtigt at afgive bud og indgå aftaler på det korrekt oplyste grundlag, at der sikres “back-to-back-aftaler” med underleverandører, og ikke mindst således at virksomhedens standardbetingelser (fx NSAB 2015) tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Erfaringsmæssigt vil visse kontrakter kunne vurderes mest effektivt ved en komplet gennemgang af SPEDITØRERNES RETSVÆRNs rådgiver og efterfølgende mundtlig evaluering med medlemsvirksomhedens medarbejder, om nødvendigt inklusive konkrete ændringsforslag, hvorefter speditøren selv afslutter forhandlingerne – eventuelt i forbindelse med opfølgende dialog med SPEDITØRERNES RETSVÆRNs rådgiver.

Hermed sikres at de rette elementer af aftalen håndteres effektivt og med lave omkostninger, og det vil ofte være muligt på forhånd at aftale en fast pris for sådan assistance.

Andre kontrakter tilsiger en mere dybdegående assistance. Det kan typisk være forhold, hvor der forligger omfattende tendermateriale, hvor speditørens kontraktspart er repræsenteret ved selvstændig rådgiver (advokat eller konsulent), hvor aftalens kompleksitet eller de involverede værdier er betydelige eller hvor forholdene i øvrigt tilsiger det. I sådanne tilfælde vil assistance kræve yderligere ressourcer, som ikke altid fuldt ud kan overskues på forhånd, og vil derfor typisk blive afregnet i henhold til medgået tid.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN sikrer altid at den rette rådgiver anvendes til den konkrete sag, således at der leveres i den rette kvalitet til en fordelagtig pris.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk

Vigtigst af alt er, at kontrakten er i orden, inden tvisten opstår.

Tenders

Transport- og logistikkontrakter er kernen i enhver speditionsvirksomhed. Derfor er det selvsagt vigtigt at disse kontrakter er i orden, så de sikrer speditøren bedst muligt – og så de kan stå sin prøve, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne.

Særligt i forbindelse med tenderudbud og transportkunder, som benytter logistikkonsulenter eller lignende, er det vigtigt at afgive bud og indgå aftaler på det korrekt oplyste grundlag, at der sikres “back-to-back-aftaler” med underleverandører, at relevante risici eventuelt afdækkes forsikringsmæssigt og ikke mindst således at speditionsvirksomhedens standardbetingelser (herunder NSAB 2015) tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN og Danske Speditørers Juridiske Afdeling besidder netop den spidskompetence, som skal til for udfærdigelse af nye kontraktudkast samt gennemgang og vurdering af eksisterende kontrakter.

Vigtigst af alt er, at kontrakten er i orden, inden tvisten opstår.

I hvert enkelt tilfælde vil assistance med kontrakter via SPEDITØRERNES RETSVÆRN altid ske i tæt dialog med medlemsvirksomheden, således at den rette assistance leveres til den rette pris.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN sikrer altid at den rette rådgiver anvendes til den konkrete sag, således at der leveres i den rette kvalitet til en fordelagtig pris.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk

NSAB 2015

Hent NSAB 2015 på dansk, tysk og engelsk, henvisningstekster samt vores gennemgang af forskellen mellem NSAB 2000 og 2015.
(kræver login)

Du skal være logget ind for at kunne hente NSAB 2015 samt henvisningstekster

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her:

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB, kontrakter og tenders

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi hjælper også med at indgå aftaler i forbindelse med tenders.

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Compliance

Få overblik over virksomhedens compliance og de risici som følger med. Vores compliance-site hjælper jer i mål.

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 995 kr. årligt.