Kontrakter

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi sikrer at en stor del af jeres risiko afdækkes via kontrakter.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN assisterer medlemmer med alle juridiske aspekter vedrørende drift og udvikling af speditionsvirksomheder. Transport- og logistikkontrakter er kernen i enhver speditionsvirksomhed, og SPEDITØRERNES RETSVÆRN besidder netop den spidskompetence, som skal til for udfærdigelse af nye kontraktudkast og gennemgang og vurdering af eksisterende kontrakter.

Særligt i forbindelse med tenderudbud og transportkunder som benytter logistikkonsulenter eller lignende, er det vigtigt at afgive bud og indgå aftaler på det korrekt oplyste grundlag, at der sikres “back-to-back-aftaler” med underleverandører, og ikke mindst således at virksomhedens standardbetingelser (fx NSAB 2015) tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Vigtigst af alt er, at kontrakten er i orden, inden tvisten opstår.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk