Spedition i vækst efter COVID-19

Ny prognose: Markant vækst i 2021 forventes at aftage i 2022 og yderligere bremse op frem til 2026. Kravet om grøn omstilling forstærkes.

Prognose og forstærket krav om grøn omstilling

Ny prognose: Markant vækst i 2021 forventes at aftage i 2022 og yderligere bremse op frem til 2026. Kravet om grøn omstilling forstærkes.

Det globale speditionsmarked voksede med 11,2 % i 2021 (faste priser), hvilket er den største årlige vækst i et årti. I år forventes speditionsmarkedet at vokse med 5,7 %, og den årlige vækst frem til 2026 ventes at være gennemsnitligt 3,7 %. Det viser den netop offentliggjorte prognoserapport Global Freight Forwarding 2022 fra analysebureauet TI Insight.

»Branchens samlede resultat er imponerende, men dækker både nationalt og internationalt over meget store forskelle, og man skal være opmærksom på, at det sker på pandemiens triste baggrund. Det betyder formentlig også, at nogle virksomheder vil opleve at tilbagebetalingen af de lån, der har holdt hånden under virksomhederne og arbejdspladserne, kan blive et problem,« siger adm. direktør Martin Aabak og peger i samme moment på, at transport og spedition er blevet et strategisk prioriteret område.

»Speditørerne varetager den transport og spedition, som er nødvendig for at de globale forsyningskæder fungerer. Alle er vist klar over, at de internationale forsyningskæder har været udfordrede. Det har også betydet udfordringer hos speditørerne, og i takt at de pandemirelaterede restriktioner udfases er den globale handel igen stigende.«

Internethandel stiger

Martin Aabak peger tillige på, at pandemien har forstærket et nyt handelsmønster.

»På den positive side tæller også, set gennem vores branchebriller, at den boomende internethandel også betyder ændrede handelsmønstre, som i de kommende år vil bidrage til vækst; men når eksperterne kigger i krystalkuglen, vurderer de, at det aktuelle vækstmomentum sandsynligvis aftager og væksten i den globale handel, og dermed også transport og spedition, klinger af allerede fra 2022. Opbremsningen forstærkes i årene umiddelbart efter.«

Danske Speditørers adm. direktør peger desuden på, at krigen i Ukraine og den indbyggede trussel mod den globale energiforsyning skærper kravene til grøn omstilling også i transportsektoren. »Vi vil som branche meget gerne tage aktivt del i den grønne omstilling. Det kan vi ikke alene, men det skal ske i tæt samarbejde med myndigheder og politikere.«

Maner til besindighed

Danske Speditører advarer mod hovsaløsninger på klimaområdet, også selvom de indføres i den bedste mening:

»Der er tid til at finde de rigtige løsninger. Derfor ærgrer det mig, at et flertal i Folketinget indgår aftale om en ny kørselsafgift, som ser ud til at blive rigtig dyr, og med en yderst beskeden klimagevinst. Regeringens forventning er en årlig reduktion af CO2-udledningen på 0,3 mio. tons. Det lyder måske af meget, men sammenholdt med den forøgelse af CO2-udledningen på 2,9 tons, som følger af EU’s vejpakke og blandt andet kravet om at udenlandske lastbiler skal returnere til hjemlandet hver 8. uge, så er de danske miljømål næsten uambitiøse,« siger Martin Aabak og peger på at det gælder om at få mest mulig miljø- og klimagevinst for pengene.

»Lad os gå efter at få størst mulig miljøgevinst for pengene. Derfor havde det været bedre at ændre kravet om lastbilernes returnering til hjemlandet fra de aktuelle hver 8. uge til eksempelvis at skulle returnere hver 10. uge. Det havde givet samme miljøgevinst,« slutter Martin Aabak.

Danske Speditører vil efter sommerferien tage kontakt til partierne bag aftalen om en ny kørselsafgift med henblik på at præge udmøntningen.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: