Speditør-kommentar til implementering af CBAM

Danske Speditører har sammen med vores europæiske kolleger givet fedback til EU-kommissionens udkast til rapporteringsforpligtelser i overgangsperioden for CO2-grænsejusteringsmekanismen (CBAM). Speditørerne støtter CBAM men er bekymret over implementeringen.

Siden CBAM-forslaget første gang kom på bordet, er der blevet lovet en gradvis gennemførelsesplan for at give alle aktører tid til at tilpasse sig på en hensigtsmæssig måde. Imidlertid er den fremlagte tidsramme utilstrækkelig og urealistisk.

For eksempel fremgår det af udkastet til gennemførelsesforordning, at speditører og toldagenter forpligtes til at blive CBAM-rapporterende klarerere, når de optræder som indirekte toldrepræsentanter for ikke-EU etablerede importører. Den tilhørende tidsplan giver speditører og toldagenter mindre end tre måneder til at få kendskab til detaljerne om anvendeligheden af de nye regler inden begyndelsen af de rapporteringsforpligtelser, der er forudset i overgangsperioden.

»Hverken toldagenter eller speditører er i stand til at indhente og verificere komplekse oplysninger og beregning/påstand om indlejrede emissioner af et specifikt produkt fremstillet af en part i et tredjeland, og de kan heller ikke påtage sig større rapporteringsforpligtelser, som de så kan blive ansvarlige for,« siger Lars Bech, PA- og PR-chef hos Danske Speditører og peger på, at den forenkling, som Kommissionen foreslår, ved at anvende standardværdier i overgangsperioden – som er yderst begrænset – skaber yderligere bekymringer i stedet for at skabe klarhed.

Danske Speditører har desuden peget på, at det også er meget bekymrende, at der stadig ikke er klarhed over, hvornår og hvordan Kommissionen har til hensigt at iværksætte kommunikationskampagner for tredjelandspartnere og ikke-EU-etablerede erhvervsdrivende.

»Speditører opererer gennem globale logistik- og transportnetværk, og det kan være næsten umuligt at overholde CBAMs rapporteringsforpligtelser, hvis importører uden for EU ikke rettidigt informeres om deres egne forpligtelser,« slutter Lars Bech

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: