Speditører rækker ud til Skatteministeren

Forslaget om kørselsafgifter er ikke et forslag, der ”er groet i vores have”, men vi vil gerne række hånden ud til Skatteministeren og regeringen.

»Forslaget om kørselsafgifter er ikke et forslag, der ”er groet i vores have”, men vi vil gerne række hånden ud til Skatteministeren og regeringen, og finde de løsninger der muliggør, at vi kan nå de ambitiøse CO2-reduktionsmål,« fastslår adm. direktør Martin Aabak. 

Martin Aabaks kommentar kommer efter at det torsdag formiddag kom frem, at Skatteministeren fastholder den tidligere regerings forslag om en kørselsafgift.

Siden Danske Speditører havde Skatteministeriets lovforslag om indførelse af kørselsafgifter i høring er der ifølge speditør-direktøren sket meget. »Først og fremmest har vismændene fremlagt deres vurdering af kørselsafgifter potentiale, og vismændene peget netop på, at kørselsafgifternes klima-potentiale først forløses hvis vi udnytter de teknologiske muligheder for at differentiere afgiften yderligere. Når skatteministeren fremsætter lovforslaget bør der tages højde for vismændenes pointer,« siger Martin Aabak  og fortsætter »Vi er enige med regeringen: Der er behov for grøn omstilling af vejtransporten, hvis de ambitiøse politiske mål om CO2-reduktion skal realiseres. Blandt andet skal miljø- og klimaafgifter, eksempelvis fra kørselsafgifter, føres tilbage til branchen som tilskyndelse til klimavenlig forskning og klimavenlige investeringer i både ny infrastruktur og i lav- og nulemissionslastbiler.«

Ifølge Danske Speditører bidrager en simpel kilometerafgift i sig selv ikke til nævneværdig CO2-reduktion. Det e en pointe som regeringen er enig i. »En simpel afgift  vil blot være en fordyrelse af transportomkostningerne, og dermed ikke ønskværdigt i denne tid, hvor vi alle har et skarpt fokus på prisudviklingen og konsekvenserne af den markante inflation.  Derimod kan en intelligent kørselsafgift optimere udnyttelsen af den internationale transportkapacitet, og sammen med tilskyndelse til kørsel uden for myldretiden og dermed mindre kø-kørsel medvirke til at realisere målsætningen om mindre CO2-udledningen, « slutter Martin Aabak.

SVM-Regeringens forslag til ny kørselsafgift ventes fremsat i Folketinget i 1. kvartal 2023.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: