Synspunkt: Lad os kickstarte grønt samarbejde med en reformpause

Den kommende regering bør pålægge sig selv en lovgivningspause i det første halvår af 2023, når det gælder grønne initiativer på transportområdet. Det skriver adm. direktør Martin Aabak i dette synspunkt.

Der er brug for en langsigtet strategi for den grønne omstilling af den tunge transport.

For der er brug for gennemarbejdede, sammenhængende og intelligente løsninger og initiativer, som reelt bidrager til at opnå de klimagevinster, som vi alle ønsker, og som samtidig giver speditions- og transportbranchen den fornødne ro til både at udføre dagligdagens grundlæggende arbejdsopgaver, og til at tilrettelægge fremadrettede tiltag og påkrævede investeringer, som understøtter klimamålsætningerne bedst muligt.

Det bør det kommende regeringsgrundlag afspejle, og løsningerne bør findes i et samarbejde med hele transport- og logistikbranchen og branchens interessenter.

Vejtransport er essentiel

For vi kommer ikke udenom vejtransporten. Vejtransporten står for ca. 75 procent af godsfragten i Europa.

Derfor er vejgodstransporten essentiel for forsyningen af varer og en uomtvistelig del af værdiskabelsen,

Mit indtryk er, at alle væsentlige dele af transportbranchen er parate til at medvirke til udformningen af de grønne initiativer på transportområdet, som kan bidrage til indfrielsen af de ambitiøse politiske klimamål.

Udfordringen er stor, men mulighederne er større – de skal blot gennemtænkes. Man skal dog have sig for øje, at der i dag ikke findes teknologi eller løsninger, der gør at den tunge transport kan omstilles til fossilfri transport.

Den tidligere socialdemokratiske mindretalsregerings udspil om indførelse af kørselsafgifter kom aldrig til politisk realitetsbehandling, men Danske Speditører fremførte tidligt, at regeringens forslag ikke udnyttede det potentiale, der er ved en intelligent tilrettelagt afgift.

Myten om kørselsafgift

En simpel kilometerafgift bidrager i sig selv eksempelvis ikke til CO2-reduktion, men vil blot være en fordyrelse af transportomkostningerne, og dermed ikke ønskværdigt i denne tid, hvor vi alle har et skarpt fokus på prisudviklingen og konsekvenserne af den markante inflation.

Derimod kan en kørselsafgift, hvis den er intelligent udformet, optimere udnyttelsen af den internationale transportkapacitet, og dermed også de facto reducere CO2-udledningen.

Kørsel uden for myldretid og mindre kø-kørsel er eksempler på tiltag, som kan medvirke til at realisere målsætningen om mindre CO2-udledningen.

Men en kørselsafgift i sig selv gør ikke, at vi når de ambitiøse mål med den tilgængelige teknologi. Derfor skal provenuet betingelsesløst anvendes til at finansieres udviklingen og indfasningen af ny teknologi.

Men først og fremmest er der brug for en samlet plan. Den bør udformes sammen med branchen. For eksempel skal mulighederne for optimering af udnyttelsen af transportkapaciteten afdækkes. Det nytter ikke noget, at der med den ene hånd indføres nok så velmenende afgifter – uden klimagevinster – mens rammelovgivningen, indført med den anden hånd, øger tomkørslen i Danmark og Europa fordi lastbilerne skal til hjemlandet hver 8. uge.

En samlet plan i form af en ”grøn lovgivningspakke” skal formuleres med en udogmatisk tilgang, som prioriterer langsigtede løsninger.

Det betyder også, hvis det virkelig skal give mening, at den kommende regering, når det gælder grønne initiativer på transportområdet, pålægger sig selv en lovgivningspause i det første halvår af 2023, så regeringens egne eksperter kan færdiggøre det arbejde, der er indledt i den forgangne periode, og at egentlige initiativer medfører reel mulighed for adfærdsændringer, der vil fremme den grønne omstilling, som vi alle ønsker os.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: