Danske Speditørers

Generalforsamling 2023

Effektiv, innovativ og energirigtig logistik

Thomas Danielsen
Transportminister
MF, Venstre

Foto: Marie Hald

Anders Puck Nielsen
Søofficer, sprogofficer og militæranalytiker

Foto: Kamilla Elming Lausten

Danske Speditørers ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. april i Messecenter Herning Kongrescenter, som samtidig afholder Transportmessen 2023.

Vi har sammensat et program, hvor de formelle punkter suppleres med en række spændende indlæg.

Transportminister Thomas Danielsen vil præsentere SVM-regeringens prioriteter på transportområdet, og søofficer, sprogofficer og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, vil pege på nogle af de konsekvenser, de regionale og globale konflikter får for tilrettelæggelse af logistik og godstransport. 

Torsdag eftermiddag står i ”klimaets tegn”. I samarbejde med Messecenter Herning har vi linet et spændende program op, hvor indsigt og aktualitet kombineres.

Dagens program afsluttes med uddeling af Danske Speditørers EFFIE-pris fra scenen i Messecentret.  

Målgruppe

Ledende medarbejdere i medlemsvirksomheder under Danske Speditører og inviterede gæster

Varighed

09.15 –16.30

Pris

Arrangementet er gratis

Program

 

Tid Indhold
09.15 Registrering og kaffe
10.00 Velkomst v/Thomas Danielsen, transportminister
10.10

Generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.
  4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.
  5. Valg af hovedbestyrelse.
  6. Eventuelt valg af landsformand.
  7. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter.
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  9. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  10. Eventuelt.
11.30

Fremtiden er usikker v/Anders Puck Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker, Forsvarsakademiet

Krigen i Ukraine har givet NATO helt nye udfordringer. Rusland vil fortsat være en trussel, men også Kina lurer i horisonten. Klimaforandringer og fattigdom giver migration, Mellemøsten er ustabil, og terrorismen findes stadig. Der er med andre ord nok af militære udfordringer, som hver især får store konsekvenser for godsfragt og logistikkæder.

12.30 Frokost
13.35

Grønne drivmidler v/ Biogas Danmark, Brintbranchen, Drivkraft Danmark og Dansk e-Mobilitet

Oplæg og debat om fremtidens drivmiddel 

14.00 Vejafgifter for den tunge transport og ladebehov v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
14.35

Grøn case v/DFDS Logistics

DFDS Logistics deler deres erfaringer med el-lastbiler til tung transport 

15.00

Overrækkelse af EFFIE prisen 2023 v/Danske Speditører og Cecilie Beck

Danske Speditørers EFFIE pris

EFFIE præmierer Effektiv, Innovativ og Energirigtig logistik

15.25 Økonomien i elektrificeringen af den tunge transport v/Søren Jacobsen, analysechef, Dansk e-Mobilitet

Tilmelding