Danske Speditørers

Generalforsamling 29/5 2024 14.00-18.00

Compliance anno 2024 – sanktioner, eksportkontrol og konsekvenser

(Copy: ARTE Booking)

Anders Langballe
Journalist og fhv. særlig rådgiver og politisk redaktør

Siden Ruslands ”militære operation” i Ukraine, der af Kreml nyligt blev opgraderet til ”a state of war”, er antallet af sanktioner fra vestlige lande – alene mod Rusland – vokset eksplosivt og overstiger nu 16.500.

Sanktioner varierer afhængigt af den konkrete situation, interessenter, lande, modtager, anvendt valuta mv. Sanktionerne har direkte indvirkning på speditørernes daglige arbejde, og overtrædelser kan resultere i alvorlige konsekvenser som massive bøder, fængselsstraffe og skader på en virksomheds omdømme.

Selv compliance er ikke et værn mod folkedomstolen.

I forlængelse af Danske Speditørers generalforsamlig 2024 vil Anders Langballe dele ud af sin brede viden om samspillet mellem virksomheder, medier og politik: Alt er nemlig ikke jura, så selvom man er compliant, kan man stadig blive dømt ved folkedomstolen.

Nicoline Hørsman
Juridisk Konsulent

Danske Speditører

Rasmus Køie
Juridisk chef og Advokat (H)
Danske Speditører

Ingen del af verden lader til at være immun over for de konsekvenser, tiltagende geopolitiske spændinger fører med sig. Speditionsvirksomhederne, der har verden som deres arbejdsplads, er særligt udsat, og bestyrelser og ledende medarbejdere kan blive underlagt strafansvar, hvis virksomheden ikke er compliant.

Problemet er, at det bliver tiltagende vanskeligt at være compliant.

Derfor har Danske Speditører valgt at gøre compliance til temaet for et gå hjem-arrangement i forlængelse af Generalforsamling 2024. På mødet vil Danske Speditørers jurister komme med eksempler på kompleksiteten af enkelte sanktioner og præsentere et helt nyt compliancesite på dasp.dk.

Sitet bliver et eksklusivt opslagsværk, hvor Danske Speditørers medlemmer kan hente inspiration og overordnet vejledning i, hvor de skal orientere sig for at minimere risikoen for at bryde nationale og regionale love og regler og undgå sanktioner og tvister med kunder og underleverandører.

Arrangementet er for ledende medarbejdere i Danske Speditørers medlemsvirksomheder. Efter arrangementet vil compliancesitet blive tilgængeligt for samtlige registrerede brugere af dasp.dk. Har du ikke allerede en profil, kan du anmode om en her.

Målgruppe

Ledende medarbejdere i medlemsvirksomheder under Danske Speditører

Varighed

14.00 –18.00

Pris

Arrangementet er gratis

Program

Tid Indhold
13.30 Registrering, kage og mingling
14.00 Danske Speditørers generalforsamling 2024
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.
  4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.
  5. Valg af hovedbestyrelse.
  6. Eventuelt valg af landsformand.
  7. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter.
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  9. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  10. Eventuelt.
15.30 Velkommen til ’Compliance anno 2024 – sanktioner, eksportkontrol og konsekvenser’ v/Martin Aabak 
15.40 Compliance: Regler og risici v/Rasmus Køie
16.10 Præsentation af nyt compliancesite v/Nicoline Hørsman
16.40 Let tapas og bobler
17.00 Folkedomstolen: Medier, framing og politik v/Anders Langballe
18.00 Officielt program slutter – mulighed for mingling og en drink i baren
   

Tilmelding