Danske Speditørers Generalforsamling og Årsdag

Et nyt verdensbillede tegner sig…

Efter generalforsamlingen afholder Danske Speditører Årsdag.

Forandringerne kommer i en hastighed som overrasker os igen og igen. Den politiske virkelighed vi kender i dag, er ikke den samme i næste uge.

Derfor er speditørernes forretningsvilkår under hastig forandring.

Hvad er konsekvenserne af forandringer og hvad betyder det for os som speditører?

På Danske Speditørers årsdag tager journalist og studievært Niels Krause-Kjær, kendt fra programmet Deadline på DR, os med på en analytisk rejse.

Fhv. minister og medlem af Folketinget Lykke Friis, Direktør Tænketanken Europa, giver en introduktion til de politiske vinde, som lige nu blæser over Europa, inden eksperter, transportkøbere og speditører får lejlighed til at præsentere både forventninger til fremtidens spedition og transport samt bud på løsningen af logistikudfordringerne

Målgruppe

Ledende medarbejdere i medlemsvirksomheder under Danske Speditører og inviterede gæster

Varighed

10.00: Let morgenmad

10.30: Generalforsamling

12.45: Årsdag

16.00: Tak for i dag

Pris

Kun for medlemmer af Danske Speditører

Medlemspris

Gratis

Program

Tid Indhold
10.00 Let morgenmad og networking
10.30 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.
  4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.
  5. Valg af hovedbestyrelse.
  6. Eventuelt valg af landsformand.
  7. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter.
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
  9. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  10. Eventuelt.
11.45 Frokost
12.45 VELKOMMEN TIL DANSKE SPEDITØRERS ÅRSDAG – ET NYT VERDENSBILLEDE TEGNER SIG

Forandringerne kommer i en hastighed som overrasker os igen og igen. Den politiske virkelighed vi kender i dag, er ikke den samme i næste uge.

Derfor er speditørernes forretningsvilkår under hastig forandring.

Hvad er konsekvenserne af forandringer og hvad betyder det for os som speditører?

På Danske Speditørers årsdag tager journalist og studievært Niels Krause-Kjær, kendt fra programmet Deadline på DR, os med på en analytisk rejse.

12.50 Speditørernes forventninger til fremtiden 

v/Martin Aabak, adm. direktør Danske Speditører

13.10 Et Europa i hastig forandring

Introduktion til de politiske vinde, som lige nu blæser over Europa

v/Lykke Friis, fhv. minister, direktør for Tænketanken EUROPA

13.55 Ny virkelighed stiller nye krav til infrastruktur og grøn omstilling

v/Thomas Becker, adm. direktør STRING

14.40 Pause
15.00 Navigation i logistisk kaos øger kundens krav til speditøren

v/Flemming Nordentoft, Direktør Grundfos A/S

15.20 Debat v/Direktør Lykke Friis, Adm. direktør Thomas Becker, direktør Flemming Nordentoft, COO Dan Nissen, Blue Water Shipping A/S og Martin Aabak.

Styret af Niels Krause-Kjær

15.55 Afrunding

v/adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører

Tilmelding