Logistik 2022

Danske Speditører afholder for 4. år i træk konferencen Fremtidens Logistik. Konferencen er tidligere blevet afholdt både fysisk og online – i år går vi online igen.

Danske Speditører afholder for 4. år i træk konferencen Fremtidens Logistik. Konferencen er tidligere blevet afholdt både fysisk og online – i år går vi online igen.

Digitalisering og kundernes forventninger til fremtidens logistikudbydere har været på agendaen de tidligere år. Og vi har hen over denne tid bevæget os fra digitale muligheder til digital virkelighed.

Igen i år tager vi på konferencen temaer op, som er højaktuelle og relevante og som vil præge logistikbranchen i en betydelig tid fremover.

Temaer som kapacitetsudfordringer i en usikker verden, går logistik og klima hånd i hånd? og fokus på de nye aktører i markedet bliver taget op.

Konferencen strækker sig over 3 webinarer – hver af 1½ – 2 timers varighed. Målgruppen er som altid alle aktører i den globale forsyningskæde. Dvs. både transportkøbere og transportsælgere.

Tilmelding gælder alle 3 webinarer

 

Forsyningskæderne forstyrres

Onsdag den 1. juni kl. 10.00 – 11.30

Kapacitetsudfordringer i de globale forsyningskæder viste sit ansigt i takt med den verdensomspændende udvikling af Covid-19 i 2020 og 2021, hvor sø- og lufttrafikken blev ramt hårdt og hurtigt pga. eksempelvis havnelukninger i Kina og mangel på flykapacitet. Situationen blev forværret yderligere bl.a. pga. Ever Given blokeringen i Suez-kanalen og mangel på containere.

Vejtransporten i Europa blev ramt kort tid efter. Flaskehalse i havne, mangel på chauffører og flere og flere politisk indførte restriktioner, som ikke gør kapacitetsudnyttelsen af materiel bedre – nærmest tværtimod.

Og den seneste udvikling er den ulykkelige situation i Ukraine, som Rusland har valgt at angribe militært.

Alle disse situationer og hændelser påvirker de globale forsyningskæder markant – ikke bare lige nu og her – men også i fremtiden.

På dette webinar får du indblik i hvilken fremtid vi ser ind i mht. kapacitet globalt – sø, vej og luft.

Kapacitetsudfordringerne i Europa er tydelige.

Hør Kenneth Sandgaard fra Implement Consulting Group fortælle, hvad vi har i vente, når det gælder fremtidens vejtransport i Europa. Hvilke scenarier ser vi ind i mht. chauffører, politiske restriktioner, priser på brændstof og meget mere? Og har vi alternative muligheder i forhold både vejtransport og/eller drivmidler?

Hør også fra Peter Sand, Xeneta fortælle om hvordan sø- og lufttransporten vil udvikle sig fremadrettet, og hvordan du sikrer dig den nødvendige kapacitet.

Går logistik og klima hånd i hånd?

Onsdag den 8. juni kl. 10-00 – 12.00

Debatten om hvordan gods transporteres med de mindst mulige negative konsekvenser for klimaet handler ikke kun om drivmidler og grøn energi. Den handler også om effektiv udnyttelse af kapaciteten og optimering af logistikkæderne.

Hør om Grøn Transport v/ Lars Bech, Politik- og Kommunikationschef, Danske Speditører. Hvor blæser de politiske vinde hen, og hvordan kommer klimalovgivningen på transportområdet til at se ud fremover?

Hvad er Danske Speditørers klimapolitik, herunder Danske Speditørers forslag til hvordan transport gøres grøn. Alt dette vil Lars Bech komme ind på.

Udregning af CO2-udledningen ved transport af gods. Kundernes fokus er også på klimaet, og de efterspørger præcise tal for deres CO2-udledning ved transport af gods. En svær øvelse – specielt ved skiftende transportformer og måden hvorpå godset konsolideres.

Der findes et utal af beregningsmetoder, men hvilken er rigtig?

Danske Speditører har gennem det sidste år arbejdet med at identificere en metode til, hvordan CO2-udledning beregnes. Hør Danske Speditørers valg af metode for beregning, brug af værktøj og få indblik i vejledningen for området.

Sidst men ikke mindst, så skal alle virksomheder fra 2027 rapportere bæredygtighedsdata. Hør fra Jyske Bank hvordan I forbereder jer bedst muligt og få indblik i måden, hvorpå din virksomhed aflægger klimaregnskaber (forventeligt skal rapportere) på jeres arbejde med bæredygtighed og jeres fremtidige finansieringsmuligheder.

Et fragmenteret logistikmarked

Onsdag den 15. juni kl. 10-00 – 12.00

I mange år har logistikmarkedet været drevet traditionelt med rederier, vognmænd, flyselskaber og baneoperatører som ejere af hardwaren. Speditørerne er serviceleverandører og optimerer logistikken i den globale forsyningskæde på tværs af alle transportformer.

Dette billede er ved at ændre sig. Rederierne ”går i land” og driver landbaseret logistik. Havneoperatører bevæger sig også ind i landet, og vareejere som Amazon og Alibaba bliver full service logistikleverandører.

Denne pallette af interessenter vil være med til at præge den globale logistiske markedsplads det næste årti.

Men i hvilken retning vil udviklingen gå? Hvem bliver vinderne, og hvem må se sig slået?

Hør Lars Jensen, Vespucci Maritime fortælle om de ændringer de forskellige aktører kommer ud for og hvad de kan gøre for at klare sig gennem skærene.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i transportsælger- eller køber virksomheder, som har fokus på, og interesse for fremtidens logistik, dets muligheder og udfordringer.

Varighed

Webinar onsdag den 1., 8. & 15. juni fra kl. 10.00

Pris

DKK 1.595,- ekskl. moms

Medlemspris for medlemmer af Danske Speditører

DKK 995,- ekskl. moms

Program

Dato/tid Indhold
1. juni kl. 10.00 – 11.30
Når forsyningskæderne forstyrres
  • Kapacitetsudfordringerne i Europa er tydelige

v/Kenneth Sandgaard, Implement Consulting Group

  • Sådan sikrer du dig kapacitet fremadrettet for sø og luft

v/Peter Sand, Xeneta

8. juni kl. 10.00 – 12.00
Går logistik og klima hånd i hånd?
  • Grøn Transport

v/ Lars Bech, Politik & Kommunikationschef, Danske Speditører

  • Udregning af Co2 udledningen ved transport af gods

v/Danske Speditører

  • Bæredygtighedsdata, klimaregnskaber & finansieringsmuligheder og rapportering

v/Katrine Ziska, Jyske Bank.

15. juni kl. 10.00 – 11.30
Et fragmenteret logistikmarked frem mod 2030 

 

v/Lars Jensen, Vespucci Maritime

Tilmelding