DLF GENERALFORSAMLING & MEDLEMSARRANGEMENT

Velkommen til DLF’s traditionsrige generalforsamling og medlemsarrangement.

TORSDAG DEN 25. APRIL 2024

Vi glæder os til at se dig!

Arrangementet afholdes på Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø.

Målgruppe

Medlemmer af Danske Luftfragtspeditørers Forening og inviterede gæster

Varighed

Generalforsamlingen begynder kl. 17.00.

Medlemsarrangementet begynder kl. 17.45.

Forventet afslutning kl. 22.00

Pris for medlemsarrangement

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Efterfølgende foredrag og middag (medlemsarrangement) koster pr. person DKK 650,00 ekskl. moms.

Hvis du kun deltager i generalforsamlingen, og ikke den resterende del, venligst giv besked.

Program

TID

16.30

INDHOLD

MULIGHED FOR NETWORKING PÅ TERRASSEN/SØSTUEN

17.00

GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Evt. valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Alle forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg må mindst to uger forud skriftligt anmeldes til bestyrelsen pr. mail til jst@dasp.dk

17.30 KORT PAUSE
17.45 VELKOMMEN TIL MEDLEMSARRANGEMENT 
17.50

Skab værdi og konkurrencefordele ved brug af AI

Martin Ågerup, der er tidligere direktør for den borgerlige tænketank CEPOS, er i dag medstifter af samt adm. direktør for Popoulos Analytics, som arbejder med at hjælpe virksomheder og organisationer med at anvende kunstig intelligens

18.45 SPØRGSMÅL OG AFRUNDING
19.00 MIDDAG OG EFTERFØLGENDE KEGLETURNERING
   

TILMELDING SENEST 10. APRIL 2024