DLF GENERALFORSAMLING & MEDLEMSARRANGEMENT

Velkommen til DLF’s traditionsrige generalforsamling og medlemsarrangement.

TORSDAG DEN 27. APRIL 2023

Vi glæder os til at se dig!

Arrangementet afholdes på Aldershvile Slotspavillon ved Bagsværd Sø.

Målgruppe

Medlemmer af Danske Luftfragtspeditørers Forening og inviterede gæster

Varighed

Generalforsamlingen begynder kl. 17.00.

Medlemsarrangementet begynder kl. 17.30.

Forventet afslutning kl. 22.30

Pris for medlemsarrangement

DKK 679,00 ekskl. moms

Program

TID

16.30

INDHOLD

MULIGHED FOR NETWORKING PÅ TERRASSEN/SØSTUEN

17.00 GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Evt. valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Alle forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg må mindst to uger forud skriftligt anmeldes til bestyrelsen pr. mail til bpk@dasp.dk

17.30 KORT PAUSE OG VELKOMMEN TIL AIRLINES
17.45 VELKOMMEN TIL MEDLEMSARRANGEMENT 
17.50 Indlæg

v/ Lars Heindorff, Director, Sector Coordinator, Nordea

18.45 SPØRGSMÅL OG AFRUNDING
19.00 MIDDAG OG EFTERFØLGENDE KEGLETURNERING

TILMELDING SENEST 18. APRIL 2023