REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023

Torsdag den 12. oktober 2023 på Hotel Hvide Hus, Aalborg.

Enhver udfordring er en mulighed…

Torsdag den 12. oktober løber Repræsentantskabsmøde ’23 af stablen. Det er en af årets store speditør-begivenheder.

Under overskriften ” Enhver udfordring er en mulighed” er temaet for årets Repræsentantskabsmøde de store geopolitiske udfordringer som alle virksomheder i almindelighed, og speditørerne i særdeleshed, skal håndtere.

Mød på dagen Clement Kjersgaard, som vil fortælle om de geopolitiske trends og hvordan de påvirker den globale handel. Få indblik i de makroøkonomiske bevægelser og hvordan de påvirker speditionsbranchen i Danmark, og sidst men ikke mindst, hør Søren Pape, formand for det Konservative Folkeparti give et indblik i hvordan folketinget tilpasser rammevilkår så de kan imødekomme morgendagens udfordringer.

På dagen får du også mulighed for at netværke med kolleger i branchen, og det hele afsluttes med en fælles middag.

Du kan se det fulde program nedenfor!

PRAKTISKE INFORMATIONER

Lokation: Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2. 9000 Aalborg

Overnatning: Såfremt du ønsker overnatning på Hotel Hvide Hus, bestilles og afregnes dette direkte og separat med hotellet. Danske Speditører har reserveret et antal værelser til arrangementet.

Parkering: Der findes privat parkering ved hotellet.

Baggrund

Dansk erhvervsliv lever, på linje med erhvervslivet i de fleste andre lande, i en uforudsigelig og udfordrende tid. Der er krig i Europa, og Putins invasion af Ukraine har lagt et massivt pres på verdens forsyningskæder, inflationen præger stadig store dele af den globale økonomi, og der er øgede spændinger mellem USA og Kina. Samtidig står mange virksomheder midt i en grøn omstilling, der både giver udfordringer og muligheder for fremtiden. Parallelt skal nye digitale muligheder tages i brug.

Stærk økonomi

For selvom dansk økonomi er stærk, så er vi dybt afhængig af handel og investeringer på tværs af lande for at skabe vækst og velstand. Derfor bliver dansk økonomi særligt ramt, når der er global ustabilitet, og det rejser spørgsmålet: Er Danmark godt nok rustet til fremtiden? Men for speditørerne er situationen tættere på. Vi er i første linje når det gælder international handel og transport, og vi skal som de første håndtere en række af de geopolitiske udfordringer, der direkte har betydning for aktiviteter og forretning.

Derfor skal den dygtige speditør både håndtere de geopolitiske udfordringer i dag og i morgen, og på kompetent vis indgå i udformningen af den fremtidige globaliseringsstrategi, som sikrer at både speditører og transportkøbere kan håndtere de nye og forstærkede geopolitiske udfordringer, der, oveni ændret konkurrencemønster, betyder, at erhvervs- og transportpolitik blandt andet også er sikkerhedspolitik og klimapolitik.

Nye speditør-opgaver

Det bliver speditørernes opgave at sikre intakte og robuste forsyningskæder selvom ændringer i handelspolitikken, herunder toldsatser, handelsaftaler og handelssanktioner, kan have betydelige indvirkninger på import- og eksportaktiviteter, og handelskrige og protektionistiske foranstaltninger mellem lande kan skabe usikkerhed og begrænse handelsstrømme, og som skal lægges til konsekvenserne af den politisk ustabilitet i visse regioner, der kan medføre risici for transport og sikkerhed.

Udviklingen af infrastruktur, såsom havne, jernbaner og vejnet, varierer fra land til land. Det bliver speditørerne som kan pege på de udfordringer som ineffektive transportnetværk, manglende infrastrukturinvesteringer og bureaukrati har af konsekvenser for den effektive og pålidelige bevægelse af varer.

Klima

Transportkøbernes fokus på bæredygtighed og klimaforandringer stiller krav til speditører om at reducere CO2-aftrykket og vælge mere miljøvenlige transportformer. Det kræver gennemtænkte investeringer i grøn teknologi og ændringer i transportruter, og som hjælpeværktøj får speditøren femkomsten af nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain og automatisering kan forvandle speditørbranchen. Mens de kan tilbyde muligheder for effektivisering og omkostningsbesparelser, kan de også kræve tilpasninger og investeringer i ny teknologi for at forblive konkurrencedygtig.

Udfordringerne ændrer sig, og nye udfordringer opstår hele tiden. Det kræver fleksibilitet, risikostyring og en dybtgående forståelse af de forskellige markeder og politiske forhold.

Målgruppe

Ledelse og direktioner i medlemsvirksomheder af Danske Speditører samt medlemmer af Danske Speditørers fagudvalg og lokalforeningsbestyrelser.

Varighed

Der er morgenbrød fra kl. 09.00 og Repræsentantskabsmødet afvikles fra kl. 09.45 -15.20

Efterfølgende er Danske Speditører Nord vært for eftermiddagens arrangement.

Dagen afsluttes med middag på SanGiovanni.

Officielt program forventes afsluttet kl. 22.30.

Praktisk

Det er gratis at deltage i arrangementet om dagen og den efterfølgende middag.

Ved tilmelding nedenfor, venligst skriv i kommentarfeltet om du ønsker at deltage i hele arrangementet, både dag og aften, eller kun en af delene. Hvis du har nogen form for madallergi, vegetar etc. venligst også noter dette i kommentarfeltet.

Afmeldingsgebyr/No show fee:

Tilmelder du dig og melder afbud igen efter tilmeldingsfristens udløb (1. oktober 2023) må det forventes, at vi opkræver et gebyr på hhv. kr. 995 (dagsarrangement) eller kr. 1.830 (dags- og aftenarrangement).

Det samme er gældende ved no-show.

PROGRAM

Tid Indhold
09.00 Let morgenmad og networking
09.45 Velkomst v/ Martin Aabak, adm. direktør, Danske Speditører
09.50 Geopolitiske trends og deres indvirkning på den globale handel v/Clement Kjersgaard, TV-vært, foredragsholder m.m.
11.00 Temperaturmåling – økonomisk analyse af speditionsbranchen v/Allan Junge, formand for fagudvalg økonomi
11.20 Makroøkonomi i en brydningstid – fra global til regional økonomi v/Las Olsen, Cheføkonom. Danske Bank
11.40 Speditionsbranchens omstilling til regionale markeder – hvad skal der til?
12.00 Frokost
13.00 Sådan former Folketinget kompasset for morgendagens handel v/Søren Pape Poulsen, MF, formand Det Konservative Folkeparti
13.30 Udfordring: Hånden på kogepladen! Perspektiver fra branchen om opgøret med ønsketænkning, branchens levedygtighed og ansvar
14.00 Kaffepause      
14.20 Speditionsbranchens geopolitiske udfordringer i praksis – stationsopdelt mingling med eksperter (TBA)
15.20 Afrunding v/Martin Aabak, adm. dir.
Fra kl. 17.00 Netværk, udflugt og middag på SanGiovanni v/Danske Speditører
   

TILMELDING

OBS OBS OBS

Ved tilmelding nedenfor skal du i kommentarfeltet skrive, om du alene vil deltage i dagsarrangementet 09.00 – 15.20 eller hele dagen 09.00 – 22.30

Har du fødevareallergener eller andre hensyn, vi skal være opmærksomme på, så noter også det i kommentarfeltet ved tilmeldingen