Toldkonferencen 2022

Afholdes den 10. november i Vejle

På Toldkonferencen 2022 kan du bl.a. møde repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen og Eksportkontrolakademi.dk / TradeCompliance.dk Advokatfirma, der vil komme ind på højaktuelle emner som eksportkontrol (herunder dual-use) og sanktioner. Bliv klogere på blandt andet dual-use reglerne, indefrysning og såkaldt indirekte tilrådighedsstillelse, om Erhvervsstyrelsens rolle i forbindelse med implementeringen og håndhævelsen af sanktioner, og få et overblik over de væsentligste sanktioner mod Rusland og Belarus. Herudover vil Erhvervsstyrelsen præsentere virksomhederne for konkrete opmærksomhedspunkter, som skal sikre overholdelse af EU-sanktionerne.

Mød også Toldstyrelsen, der giver sidste nyt og status på implementeringen af nye toldsystemer eks. tilslutning til IC2S for luftfragt og toldangivelsesløsning for eksport og EU – forsendelser. Hvad bliver lanceret i 2023 og 2024? og hvad skal du være opmærksom på den forbindelse?

Som noget helt nyt vil Toldvejledningen på konferencen gennemgå, og svare på en række aktuelle spørgsmål og udfordringer. Du har som deltager selv mulighed for at stille Vejledning spørgsmål direkte, både under seancen, men Vejledning vil også være til stede i pausen, hvor du som deltager kan få en direkte snak med dem.

Udenrigsministeriet vil give et overblik over hvor fremtidens globale handel er på vej hen. Ord som sourcing, geopolitiske spændinger, handelsaftaler og handelshindringer bliver italesat, og hvordan energipriserne påvirker den globale handel fremadrettet.

Bliv også klogere på toldfuldmagter og hvorfor det er så vigtigt at have styr på disse. Dette vil Advokat Rasmus Køie, Speditørernes Retsværn komme ind på.

Målgruppe

Alle som arbejder med told og toldområdet i det daglige. Konferencen er relevant for både transportkøber- og sælger virksomheder samt rådgivere og advokater der beskæftiger sig med toldområdet.

Varighed

Dørene åbnes kl. 09.00 og konferencen starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.15

Dato og sted: 10.november 2022, Munkebjerg Hotel, Vejle

Pris

DKK 2.395 ekskl. moms

Program

Tid Indhold
09.00 Registrering og morgenbrød
09.30 Velkomst ved konferencier Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor Århus Universitet
09.35 Danske Speditørers Fagudvalg told´s vision og mission for toldarbejdet i Danmark

 • Hør fagudvalg told´s vision og mission for toldarbejdet i Danmark
 • Fokus på konkrete udfordringer – eksempelvis toldkontroller og svartider

v/Fagudvalg told, Danske Speditører

 09.45 Nye toldsystemer i 2023

I løbet af 2023 tilslutter Toldstyrelsen sig ICS2 for luftfragt og udskifter de nuværende it-systemer til eksport og EU-forsendelse. Det vil berøre rigtig mange danske virksomheder.

I indlægget vil du bl.a. høre om

 • formål og overordnet forventet plan for udrulningen af systemerne
 • eksempler på ændringer og nye oplysninger, der skal angives
 • nye angivelser og procedurer
 • planen for onboarding af virksomheder.

Du vil også få seneste nyt om

 • Importsystemet
 • ICS2 for fragt via skib, vej og tog som udrulles 1. marts 2024

v/ Claus Bruun Johannessen, kontorchef, EUTK -toldsystmer & Brian Munck Andersen, Netcompany

 10.25  Vigtigheden af Toldfuldmagter

Når speditører laver fortoldningsopgaver for kunderne, er det vigtigt at aftalerne herom er på plads

 • Hør hvad forskellen er, om du har toldfuldmagt eller ej – hvad er konsekvensen?
 • Få konkrete eksempler på hvad der kan gå galt

v/Advokat (L) Rasmus Køie, Speditørernes Retsværn

11.05 Hvad spørger virksomhederne om, når de henvender sig til vejledningen i Toldstyrelsen?

Aktuelle spørgsmål og udfordringer fra virksomhederne bliver taget op i dette oplæg. Hvis du sidder med aktuelle spørgsmål du gerne vil have svar på, vil du undervejs i seancen have mulighed for at stille spørgsmål til Vejledning

v/ Peter Smit, fuldmægtig og Conny Saxkjær Madsen, konsulent, Vejledning, Toldstyrelsen

 11.50 Frokost (og mulighed for at få en snak med Vejledningen)
12.50 Fokus på eksportkontrol, sanktioner og dual use

Siden den russiske invasion af Ukraine, er der kommet en lang række nye sanktioner mod både Rusland og Belarus, som ikke har været der tidligere. Det er sanktioner man som virksomhed skal være meget opmærksomme på, ikke bare EU sanktioner, men også sanktioner fra USA.

Du vil i indlægget høre om bl.a følgende:

 • Bliv klogere på blandt andet dual-use reglerne
 • Indefrysning og såkaldt indirekte tilrådighedsstillelse – hør hvad din virksomheds ansvar er
 • Erhvervsstyrelsens rolle i forbindelse med implementeringen og håndhævelsen af sanktioner
 • Overblik over de væsentligste sanktioner 
 • … og meget mere…

v/Jens Wrang Nielsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen & Lars Brodersen, advokat (L) Eksportkontrolakademiet/Tradecompliance.dk

14.20 Kaffepause (og mulighed for at få en snak med Vejledningen)
14.50 Gennemgang af det nye told bevillingssystem

Toldbevillingssystemet er et fælles EU-system, som giver dig mulighed for at håndtere virksomhedens toldbevillinger elektronisk. Systemet kan bruges til at håndtere alle opgaver, der relaterer sig til toldbevillinger, der gælder nationalt eller går på tværs af flere lande i EU. Systemet omfatter 22 specifikke toldbevillinger.

Du får en live demo af bevillingssystemet:

 • Hvordan opretter man en ny ansøgning
 • Hvordan anmoder om ændring af en bevilling
 • Hvordan anmoder man om tilbagekaldelse af en ansøgning eller bevilling
 • Hvordan anmoder om annullering og suspension af en bevilling

Hør også om, hvad EU har i pipeline af ændringer til systemet.

v/ Peter Smith, fuldmægtig, Vejledning og Pia Deichmann Rasmussen, fuldmægtig, Jura, Toldstyrelsen

15.30 Hvor er den globale handel på vej hen?

Hør Udenrigsministeriets forudsigelse i forhold til hvordan den globale handel vil udvikle sig fremover. Covid-19 og efterfølgende krig i Ukraine, har medført forstyrrelser i de globale forsyningskæder.

 • Få indblik i hvordan de geopolitiske spændinger påvirker verdenshandlen
 • Sourcing og divergerende forsyningskæder – hvad ser vi ind i i fremtiden?
 • Protektionisme – hvilke handelshindringer er på vej?
 • Nye handelsaftaler med Australien og New Zealand – hør sidste nyt
 • Hvordan påvirker energipriserne den globale handel?

Dette og meget mere fra Udenrigsministeriet, som også vil komme ind på deres rolle i forbindelse med eksportrådgivning. 

v/Lars Gade Holm, Special Advisor, Market Acces. Udenrigsministeriet

16.15 Afrunding ved konferencier Carsten Willemoes Jørgensen, Lektor Århus Universitet
16.25 Konferencen slutter

Tryk her for tilmelding