Transportjuridisk

mødedag 2022

For 10. år i træk afholder Danske Speditører konferencen Transportjuridisk Mødedag, og i år vil temaet være “Force Majeure”, der endnu engang er meget aktuel i transportens verden.

Danske Speditører afholder for 10. år i træk Transportjuridisk Mødedag, hvor aktuelle transportjuridiske problemstillinger tages op og sidste nyheder på området bliver delt.

Få indblik i de vigtigste transportjuridiske nyheder og tendenser inden for dansk retspraksis.

Temaet for årets konference er: Force Majeure

Force majeure udfordrer både kunder og speditører. Force majeure bliver gang på gang aktuelt i sin helhed. Blandt andet begivenheder som COVID-19 og Ruslands invasion af Ukraine, der begge haft store implikationer for branchen.

Baggrunden er alvorlig. Den næste force majeure-situation er måske lige om hjørnet, og derfor fokuserer vi på, hvordan man kan sikre sig mod store tab via fx optimering af kontrakter og forsikring samt interne arbejdsgange og beredskabsplaner.

Udbytte – Du vil på dagen:

  • Få viden om transportjuridiske nyheder og retspraksis
  • Få en gennemgang af force majeure i en juridisk kontekst
  • Få belyst hvilke udfordringer force majeure giver speditionsvirksomheder og hvordan man proaktivt kan arbejde med det
  • Blive klogere på, hvordan du håndterer de juridiske- og forsikringsmæssige problemstillinger i relation til force majeure

Målgruppe

Konferencen henvender sig til medarbejdere i transportsælger- og køber virksomheder, der varetager kundekontakt, claims, risk management, salg, udfærdigelse af samarbejdsaftaler, kontrakter og forhandlingsforløb i forbindelse med løsning af transport, logistik og lageropgaver.

Varighed

20. maj kl. 09:30-15:00

Sted

Munkebjerg Hotel, Vejle

Pris

DKK 3.395,- ekskl. moms

Medlemspris

DKK 2.495,- ekskl. moms

Program

Tid Program
09:30-10:00            Morgenbrød
  Del 1: Seneste nyt
10:00-10:05 Velkomst
v/ Rasmus Køie, Advokat (H), Danske Speditører
10:05-10:30 Transportjuridiske nyheder
v/ Nicoline Hørsman, Juridisk Konsulent, Danske Speditører
  Del 2: Konferencen hovedtema: “force majeure”
10:30-11:15 Force majeure i transportlovgivningen, og force majeure i forbindelse med nye og eksisterende transportkontrakter
v/ Rasmus Køie, Advokat (H), Danske Speditører
11:15-12:00 Hvordan arbejder NTG med force majeure – lavpraktisk og kommercielt
v/ Johan Lønberg, Group General Counsel/Head of Group Legal, NTG Nordic Transport Group
12:00-13:00 Frokost
13:00-13:45 Force majeure i forbindelse med forsikringsrisikoen: Speditør- og fragtføreransvar samt vareforsikring
v/ Lasse Fausing, Skadespecialist, Momentum Advokatfirma
    Max Hartmann, Senior Technical Underwriter, CNA Hardy
13:45-14:30 Hvordan arbejder FREJA med risikoafdækning af cyberrisici
v/ Morten Søgård, IT Director, FREJA Transport & Logistics
Leif Pedersen, Claims Manager, FREJA Transport & Logistics
14:30-14:45 Opsamling og afslutning

Tilmelding