Transportjuridisk Mødeklub 2022

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk for medlemmer af Danske Speditører, der interesserer sig for transportjura. Netværket mødes to gange årligt, i februar og i september, og diskuterer relevante- og aktuelle juridiske emner.

Erfaring gør dig i stand til at genkende fejl du har begået. Med Transportjuridisk Mødeklub bliver du mange erfaringer rigere, for hver gang vi ses.

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk for praktikere blandt medlemsvirksomhederne, der i dagligdagen er beslutningstagere og personer, hvor kendskab til aktuel lovgivning, retspraksis, fortolkning og mange andre juridiske redskaber er en vigtig del af dagligdagen. Vi kalder os selv for en “nørdeklub”, fordi vi diskuterer transportjuridiske emner og går helt ned i deltaljen for at se alle aspekter af problemstillingerne.

Transportjuridisk Mødeklub arbejder for at styrke speditørerhvervets viden om jura, og juridiske problemstillinger, der opstår i branchen.

Det er et vilkår for deltagelse, at du er parat til at dele egen knowhow med deltagerne, herunder deltage i faglige diskussioner. Kun på den måde tror vi på, at alle deltagere bliver en erfaring rigere.

Har du et godt emne i tankerne?

Transportjuridisk Mødeklub er et netværk, hvor du selv kan være med til at bestemme de problemstillinger som vi tager op.

Har du en idé til et emne, så skriv til Danske Speditørers Juridiske Afdeling på www.info@dasp.dk.

Transportjuridisk Mødeklub 2022

I 2022 sætter vi fokus på EU’s Vejpakke og forsikring/skadebehandling.

Vi mødes d. 7. september, kl. 13-16, hos NTG i Kolding.

Varighed

7. september 2022 kl. 13-16

Pris

Kun for medlemmer

Medlemspris

Gratis for medlemmer

Program

13.00
Velkomst – kaffe og kage

13.05

Præsentation af NTG og efterfølgende rundvisning
v/ Carsten Jeppesen, Supervisor, NTG Nordic Transport Group A/S
13.30
Status på Vejpakken og dialog om evaluering af Vejpakkens regler
v/ Rasmus Køie, Advokat (H), Danske Speditører


14.15

Pause


14.30

Arbejdstid og arbejdsudlejeskat fra transportørens perspektiv
v/ Kim Johansen, CEO & Claus Lützhøft, Int. Compliance Manager,
Kim Johansen Transport Group


15.00

Den erfarne skadebehandlers fifs – oplæg til dialog om effektiv skadebehandling
v/ Lasse Fausing, Skadespecialist, Curatio ApS


16.00

Tak for i dag

Tilmelding