Optimering af forretningsprocesser

Indhold

Optimér dine processer og find potentialet for digitalisering.

På kurset lærer du om, hvordan du i praksis gennemfører en workshop med kortlægning og forbedring af processer fra din egen hverdag. Du får forståelse af, hvordan en proces kan og skal fungere og er grundlæggende for arbejdet med digitalisering.

Du lærer, hvordan du vurderer, om dine processer er egnet til digitalisering. Du lærer desuden om en række af de digitale værktøjer, der skaber værdi i processerne.

Som en del af at kunne gennemføre en workshop lærer du facilitering af kolleger og/eller andre i din organisation.

Udbytte

Med udgangspunkt i din viden om egne processer, bliver du i stand til systematisk at forbedre dem.

Værdi for din arbejdsgiver:

Du bidrager til, at virksomheden arbejder mere systematisk med procesforbedringer og bliver bindeled mellem driften og teknologiudviklere.

Du lærer om:

  • Kortlægning, vurdering og design af forretningsprocesser i værdi- og forsyningskæder med fokus på administrative processer
  • Dataanalyse
  • Procesfacilitering
  • Digitaliseringsniveauer & teknologier.
  • Processers egnethed til digitalisering
  • Bruger kravspecifikation for digitalisering af en forretningsproces.

Målgruppe & varighed

Kurset er for alle, der gerne vil være bedre til at arbejde med procesforbedringer og inddrage digitale muligheder.

Forløbet varer 8 dage og afsluttes med en eksamen

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.