Hovedopgave Diplomuddannelse

Indhold

Afgangsprojektet lærer dig:

  • At arbejde med afsæt i videnskabsteori og akademiske metoder.
  • At indsamle, bearbejde og vurdere relevant empiri (data).
  • At beskrive og formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og løsninger. 

  • At vurdere forskellige løsningsalternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til dit fag. 

  • At styre et stort projekt og udføre kreativ problemløsning selvstændigt i denne sammenhæng. 

  • At evaluere din egen læring og identificere dine egne kompetenceudviklingsbehov.

For at kunne skrive afgangsprojekt og gå til den afsluttende eksamen skal du have bestået alle tidligere prøver og samlet have erhvervet dig 45 ECTS-point.

Udbytte

Afgangsprojektet på Diplom i Transport og supply chain optimering er din chance for virkelig at fordybe dig i emne af betydning for dit arbejde med transport og supply chain optimering og for din karriere i branchen.

Når du skriver afgangsprojekt, kombinerer du nemlig den viden, de færdigheder og de kompetencer, du har fået ved at læse uddannelsens forskellige moduler.

Du tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen dagligdag og gennem fordybelse og vejledning, analyserer du dig frem til et svar på problemstillingen.

Derved dokumenterer du med afgangsprojektet ikke bare, at du kender fagets centrale metoder og teorier, men også at du kan omsætte og udvikle den viden til brug i praksis.

Du får altså konkret og brugbar ny viden, du kan tage med tilbage til din organisation.

Varighed

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudie.

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamination på baggrund af projektet.

Tilmeldning

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.