Bæredygtig forretningsforståelse

Indhold

Du bliver i stand til at udvælge indsatser for bæredygtig udvikling, som passer til virksomhedens forretningsmodel, den daglige drift og som understøtter virksomhedens udvikling.

Faget giver dig en bred forståelse af bæredygtighed og indsigt i, hvordan du kan arbejde med virksomhedens cirkulære økonomi og tredelte bundlinje.

Udbytte

Faget Bæredygtig forretningsforståelse giver dig mulighed for at opnå indsigt i følgende områder:

  • Bæredygtighed i en bred kontekst.
  • Virksomhedens anvendelse af cirkulær økonomi og tredelte bundlinje.
  • De 17 verdensmål fra FN.
  • Arbejdet med bæredygtig udvikling i din daglige virksomhedspraksis.
  • Hvordan du vælger og implementerer bæredygtige initiativer, der er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsmodel.

Målgruppe og niveau

Faget Bæredygtig forretningsforståelse henvender sig til alle, som gerne vil have et bredt perspektiv på bæredygtighed og ESG (Environmental, Social, and Governance) samt lærer, hvordan bæredygtighed kan implementeres i virksomhedens daglige drift på en måde så det skaber værdi for både virksomheden og dens kunder og samarbejdspartnere.

Niveau: Faget er valgfag på Eksamineret Speditør uddannelsen, som er en akademiuddannelse (svarer til en kort videregående uddannelse)

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.