Global økonomi

Indhold

På kurset i Global Økonomi skal du bl.a. beskæftige dig med økonomiske begreber, mål og midler samt det internationale samfund og økonomi.

Efter kurset i Global Økonomi, er det målet, at du har/kan:

  • Forstå den globale økonomis grundlæggende begreber og teoridannelser
  • Analysere og vurdere økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold
  • Kendskab til kulturforskelle og deres betydning for indgåelse og løsning af globale handels- og serviceaftaler
  • Vurdere virkninger af ændrede makroøkonomiske vilkår i relation til en virksomheds funktion på det globale marked
  • Forstå udviklingen i den globale økonomi og de afledte krav og udfordringer, som dette stiller til speditørernes viden, agentstruktur, distributions- og IT-systemer samt til anvendelsen af forskelligt transportmateriel
  • Forstå konsekvenserne af ændringer i konjunkturer og økonomisk vækst i forhold til transportefterspørgslen
  • Indsigt i valuta- og kapitalmarkedernes virkemåde
  • Forstå prisdannelsen på varer, tjenesteydelser og produktionsfaktorer
  • Kendskab til forskellen mellem toldunioner og frihandelsaftaler samt til de centrale dele af toldopgaven

Udbytte

Formålet med kurset er, at du opnår en helhedsforståelse af centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, den globale markedsøkonomi samt globale og nationale samfunds- og kulturforhold.

Det giver dig de faglige forudsætninger for at forstå egne og kunders udfordringer samt mulighederne på det globale marked.

For du opnår en særlig indsigt i de forhold, der har betydning for løsningen af speditørens serviceopgaver på det globale transportmarked.

Du vil derfor efter kurset kunne tage professionelt del i vurderinger af markeds vilkårene på de globale markeder.

Varighed

Kurset forløber over 7 dage, der afholdes over 6 – 8 uger. Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning.

Kurset afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen.

Underviserne har faglige spidskompetencer, en relevant teoretisk og pædagogisk baggrund, hvilket sammen med mange års erfaringer fra transporterhvervet sikrer en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.