Klimaregnskaber

Indhold

I faget Klimaregnskaber vil du opnå kompetencer til at beregne relevante elementer af din virksomheds CO2-regnskab ved hjælp af nøgletal, der er relevante for virksomheden. Du får kompetencer til at sætte dig ind i den gældende lovgivning om globale og nationale målsætninger inden for klima, CO2-beregninger og dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab.

Du vil lære at beregne CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at identificere muligheder for at reducere dette aftryk. Derudover vil du få viden om, hvordan du beregner virksomhedens scope 1 og 2 emissioner samt vurdere klimareduktionsinitiativer inden for scope 3.

Udbytte

I faget Klimaregnskaber vil du opnå følgende indsigt:

  • Udarbejdelse af et klimaregnskab og de relevante metoder og processer involveret.
  • Forståelse for begreberne Scope 1, 2 og 3, der beskriver forskellige kilder til CO2-emissioner i en virksomhed.
  • Metoder til at reducere CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.
  • Viden om den globale og nationale lovgivning inden for klima og CO2-beregning og hvordan dette påvirker virksomheders praksis og rapportering..

Målgruppe & niveau

Faget henvender sig til en bred målgruppe, der ønsker at opnå viden om udarbejdelse af klimaregnskaber og metoder til at reducere CO2-aftrykket. Dette kan omfatte virksomhedsledere, miljøspecialister, bæredygtighedsrådgivere, projektledere og andre interesserede i at forstå og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Niveau: Faget er valgfag på Eksamineret Speditør uddannelsen, som er en akademiuddannelse (svarer til en kort videregående uddannelse)

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.