Logistik

Indhold

Få kendskab til centrale begreber som

  • Logistik
  • SCM
  • Tredjeparts- og fjerdepartslogistik og deres betydning for speditørernes produktudvikling, placering og funktion i forsyningskæden.

 

Udbytte

Du får indsigt i relevante analysemetoder, effektiviseringsværktøjer, styringsfilosofier og kvalitetsstyringssystemer.

Alt sammen skal sikre, at du kan forstå kundens behov, situation og forudsætninger samt kundens bevæggrunde. Derved kan du indgå som værdiskabende samarbejdspartner, der kan sikre optimale løsninger.

Varighed

Kurset forløber som over 3×2 undervisningsdage samt 1 eksamensdag, der afholdes over 6 – 8 uger.

Mellem undervisningsdagene er der forberedelse og opgaveløsning

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor du skal forsvare den case, du har afleveret.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.