TWM

Indhold

På uddannelsen får du bl.a.:

 • Viden og forståelse for godsets beskaffenhed, infrastruktur og miljø i forhold til transportmulighederne.
 • Indsigt i reglerne om indgåelse af transport- og lageraftaler.
 • Viden om toldproceduren i forbindelse med transportopgaven og toldoplagring.
 • Forståelse for, samt indsigt i, om det er afsender eller modtager af godset, der er transportkøber, herunder hvilken betydning købsaftalen og INCOTERMS 2010 har i denne henseende.
 • Forståelse for transportformers prissætning, prisdannelse på transport- og lagermarkedet og de forskellige former for rater.
 • Viden om hele transportforløbet.

Endvidere får den studerende kendskab til de forskellige certificeringer og kvalitetsstyringer som en transport og / eller lagervirksomhed kan anvende.

Viden om de elektroniske systemer som anvendes på lageret (WMS, sporingssystem, RFID, stregkoder mm) og ved transport (EDI, track and trace, flådestyring, ruteplan mm)

Kendskab til planlægnings elementerne for transport.

Udbytte

På Transport/warehousemanagement bliver du faglig specialiseret inden for transport og drift af lager. Bliv i stand til at foretage relevante valg ud fra omkostninger, tid, service, sikkerhed, kvalitet, ansvar og regler.

Du opnår viden, færdigheder og grundlæggende kompetencer indenfor følgende transportformer:

 • Vej
 • Fly
 • Bane
 • Planlægningselementer og valgkriterier i transporten
 • Økonomi og kontraktforhold

Terminaler og lagerhoteller:

 • Placering, funktion og indretning
 • SOP
 • Økonomi og kontraktforhold
 • Transportdokumenter
 • Metode

Varighed

Live undervisning modul 1 og 4: Du bedes medbringe computer, da alt undervisningsmateriale vil blive lagt på IBAs onlineportal, Canvas. Du vil få en invitation til Canvas inden kurset starter.

Der vil være forplejning hele dagen.

Online undervisning modul 2 og 3: Du vil få tilsendt link til deltagelse (Teams) og IBAs onlineportal Canvas hvor yderligere undervisningsmateriale ligger. Undervisning er fra kl. 09.00 – 12.30.

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.