Forædling

Indhold

På forædlingsmodulet lærer du om de særlige procedurer for aktiv og passiv forædling. Kurset sætter dig i stand til at anvende fællesbestemmelserne om de særlige procedurer samt de specifikke regler om forædlingsprocedurerne.

Emner:

  • Bevilling
  • Regnskabspligt
  • Krav og muligheder ved aktiv forædling
  • Krav og muligheder ved passiv forædling
  • Overførsel af rettigheder og forpligtelser

Varighed

Kurset strækker sig over 3 dage, i alt 18 lektioner, som afsluttes på tredjedagen med en 3-timers skriftlig eksamen.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Tolddiplomuddannelsen for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.