Forsendelse

Indhold

Kurset giver dig et indgående kendskab til EU’s regler om både intern og ekstern EU-forsendelse samt kendskab til TIR-ordningen. Alt sammen med henblik på, at kunne gennemføre ekspeditioner vedrørende forsendelse.

Emner:

  • Procedurer ved de forskellige toldsteder
  • Hovedforpligtigelse og sikkerhedsstillelse
  • Godkendt afsender
  • Godkendt modtager
  • Rykkerproceduren

Varighed

Kurset strækker sig over 3 dage, i alt 18 lektioner, som afsluttes på tredjedagen med en 3-timers skriftlig eksamen.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Tolddiplomuddannelsen for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.