Import/eksport

Indhold

Kurset fokuserer på emner som:

  • Registreringsforhold
  • Udfyldning af angivelsen
  • Procedurer
  • Angivelsestyper
  • Toldsystemer
  • Sikkerhedsbestemmelser
  • EU-forsendelser samt TIR

Underviserne har faglig spidskompetence, en relevant teoretisk og pædagogisk baggrund hvilket, sammen med mange års erfaringer fra toldområdet, sikrer en god blanding af teori og praktiske eksempler og cases, der samlet gør uddannelsen særdeles anvendelsesorienteret.

Udbytte

Formålet med kurset er at hæve kompetence- og kvalitets niveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til import- og eksport i særdeleshed. Kurset giver kursisterne kendskab til import- og eksportprocedurerne, således at de kan løse almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

Varighed

Kurset Import/eksport strækker sig over i alt 6 dage fordelt på 2 kursusforløb af hver 3 dage, og foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog samt praktiske opgaver. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform. Kurset afsluttes med en 3-timers skriftlig eksamen.

Forudsætning:

  • Det forudsættes, at du har taget Toldopgaven for at kunne deltage på dette kursus.
  • Du bedes ligeledes medbringe en pc, der kan kobles til toldsystemet.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.