Tarifering og varekundskab

Indhold

Kurset giver deltagerne et selvstændigt kendskab til tariferingsopgaverne, således at deltagerne kan løse sværere forekommende opgaver vedrørende tarifering, herunder afgøre varens sammensætning og funktion

Modul 1

Dag 1

Velkomst og indledning

Det Harmoniserede System og EU’s Kombinerede Nomenklatur, herunder tariferingshjælpemidler.

Almindelige tariferingsbestemmelser, inkl. opgave

Dag 2

Tarifering kap. 1 – 30 (landbrug), inkl. opgave

Dag 3

Tarifering kap. 31 – 49 (kemi, læder, papir, m.v.), inkl. opgaver

Tarifering kap. 68 – 71 (keramik, glas, ædelsten), inkl. opgave

Modul 2

Dag 1

Tarifering kap. 50 – 67 (tekstil, hatte, sko), inkl. opgave

Dag 2

Tarifering kap. 72 – 83 (jern, stål, andre metaller), inkl. opgave

Tarifering kap. 91 – 94 samt 96 – 97 (instrumenter, møbler, mv.) inkl. opgave

Afslutning (spørgsmål og svar)

Modul 3

Dag 1

Tarifering kap. 84, 85, 90 (maskiner og apparater) inkl. opgaver

Tarifering kap. 86 – 89 (transportmidler) inkl. Opgave

Tarifering kap. 95 (legetøj, spil og sportsartikler)

Dag 2

Fortsat fra dagen før

Udbytte

Formålet med kurset er at hæve kompetence- og kvalitetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til tarifering i særdeleshed.

Varighed

Deltagelse i kurset Tarifering og varekundskab forudsætter forudgående gennemførelse af kurset toldopgaven.

Kurset henvender sig til medarbejdere hos speditionsvirksomheder eller i virksomheder med international handel og transport, der ønsker at gennemføre tolddiplomuddannelsen.

Endvidere henvender kurset sig til medarbejdere, der arbejder med tariferingsopgaver.

Varighed 7 undervisningsdage og 1 eksamensdag

Form:

Kurset er en kombination af forelæsning, dialog og opgaver. Kurset afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen afholdes online på kursets sidste dag

Materialer:

Der udleveres en omfattende materialesamling, der med fordel kan anvendes efter kursets afslutning i relation til konkrete arbejdsopgaver.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Toldopgaven for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.