Toldpræference

Indhold

Kurset sætter dig i stand til på et selvstændigt grundlag at anvende de materielle regler vedrørende almindelig oprindelse og præferenceoprindelse, samt de krav og muligheder, som knytter sig hertil.

Emner:

  • GSP-aftalen
  • EØS-aftalen
  • Andre frihandelsaftaler
  • Toldunionsaftalen med Tyrkiet

Varighed

Kurset strækker sig over 4 dage, i alt 24 lektioner, som afsluttes på sidste dagen med en 3-timers skriftlig eksamen.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Tolddiplomuddannelsen for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.