Toldret, Toldskyld og sikkerhedsstillelse

Indhold

Kurset sætter dig i stand til på et selvstændigt grundlag at identificere de forskellige lovgivninger, der anvendes på toldområdet samt til at anvende reglerne vedrørende toldskyld, fritagelse og godtgørelse, sikkerhedsstillelse og særlige muligheder for toldlempelse.

Emner:

  • Toldens retskilder
  • Toldskyldens opståen og ophør, herunder regulering og godtgørelse
  • Sikkerhedsstillelse
  • Midlertidig indførsel
  • Definitiv toldfrihed
  • Returvarer

Varighed

Kurset strækker sig over 4 dage, i alt 24 lektioner, som afsluttes på sidste dagen med en 3-timers skriftlig eksamen.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Tolddiplomuddannelsen for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.