Toldværdi

Indhold

På kurset bliver der gennemgået hvordan du ansætter og beregner toldværdi, herunder hvordan lovgivningen er opbygget samt de forskellige metoder, den beskriver til ansættelse af toldværdi.

Derudover gennemgås de specifikke tillæg og fradrag i forbindelse med toldværdi samt problematiske handelsforhold og faldgruber.

Herudover vil praktiske forhold blive gennemgået: Hvornår anvendes regelsættet om toldværdi, hvordan angives værdien, valutaomregning, dokumentation af værdi samt toldværdideklarationen og værdispecifikationen.

Udbytte

Du bliver i stand til at anføre korrekt toldværdi på toldangivelser samt diskutere emnet professionelt med samarbejdspartner.

Varighed

Kurset strækker sig over 3 dage, i alt 18 lektioner, som afsluttes på tredjedagen med en 2-timers skriftlig eksamen.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der lægges vægt på opgaver, praktiske cases og en særdeles anvendelsesorienteret undervisningsform.

Forudsætning

  • Du skal medbringe PC på kurset.
  • Det forudsættes, at du har taget Toldopgaven for at kunne deltage på dette kursus.

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.