Uden chauffører til lastbilerne går Europas økonomi i stå

Vejgodstransporten er essentiel for forsyningen af varer og en uomtvistelig del af værdiskabelsen, men den udfordres af manglen på chauffører i hele Europa.

Vejgodstransporten er essentiel for forsyningen af varer og en uomtvistelig del af værdiskabelsen, men den udfordres af manglen på chauffører i hele Europa. Derfor bør det være en højt prioriteret opgave for den kommende regering at medvirke til at løse manglen på arbejdskraft. Der er mere end nogensinde brug for transporten og transportens bidrag til at få inflation og økonomi på ret køl.

Læs hele kommentaren af adm. direktør Martin Aabak, som blev bragt på Altinget.dk den 7. december 2022. 

Pandemien, blokeringen i Suez-kanalen og senest krigen i Ukraine har synliggjort godstransportens strategiske betydning. Sikre vareforsyningskæder kan ikke længere tages for givet, og derfor spiller effektiv logistik og sikker godsfragt en central politisk rolle.

I kølvandet på folketingsvalget er der to store politiske udfordringer, som både står øverst på den politiske agenda, og som involverer transport- og speditionsbranchen.

Den første store udfordring er at tilrettelægge de initiativer, som både skal sikre tilstrækkelig arbejdskraft og dæmme op for den galoperende inflation, som flere – senest OECD – har peget på kan gå fra slemt til værre både i Danmark og i de lande, som er vores vigtigste eksportområder.

Situationen kalder på veltilrettelagte politiske tiltag for at opretholde den økonomisk stabilitet og styrke udsigterne for fremtidig økonomisk vækst. Den anden udfordring er at udforme de initiativer, som skal fremme den grønne transition og mindske CO2-udledningen på en så intelligent måde, at det ikke bare bliver en finansieringskilde til andre initiativer, som et velfærdssamfund med stor sikkerhed har forventning om.

Økonomien skal holdes i gang

Både virksomheder og private mærker konsekvenserne af inflationen. Lige nu er der brug for at holde økonomien i gang, og dermed grundlæggende at holde forsynings- og logistikkæderne intakte. Vejtransporten står for cirka 75 procent af godsfragten i Europa.

Derfor er vejgodstransporten essentiel for forsyningen af varer og en uomtvistelig del af værdiskabelsen, men den udfordres af manglen på chauffører i hele Europa. Lige nu mangler der over 400.000 chauffører, og frem til 2026 stiger chaufførmanglen ifølge de seneste prognoser til henved to millioner manglende chauffører.

Det skyldes at langt flere chauffører står over for pensionering, uden at nye chauffører står klar til at tage over. Uden chauffører til lastbilerne går Europas økonomi i stå. Eller sagt med andre ord. Står lastbilerne stille, står økonomien stille.

Står lastbilerne stille, står økonomien stille

Derfor bør det være en højt prioriteret opgave for den kommende regering at medvirke til at løse manglen på arbejdskraft. Det kan ikke løses i Danmark alene, men regeringen bør prioritere udfordringen højt både på nationalt og europæisk plan.

En sund økonomi er grundlaget for de nødvendige infrastrukturinvesteringer – både transportinfrastruktur og energiinfrastruktur – som skal skabe fundamentet for den grønne omstilling.

For den grønne omstilling og CO2-reduktionen er en anden af regeringens store udfordringer, som i øvrigt bedst løses ved at inddrage de relevante aktører. Og transportbranchen er parat til at medvirke til udformningen af de grønne initiativer og indfrielsen af de ambitiøse klimamål.

Ikke flere forslag som EU-vejpakken

Samarbejde og dialog betyder, at vi kan reducere og måske undgå politiske fejlskud og vildskud. Lad mig eksemplificere. Umiddelbart før statsministeren udskrev folketingsvalg sendte skatteministeren et forslag til kørselsafgift i høring.

Et uambitiøst forslag som i realiteten reducerede en potentiel miljøgevinst opnået ved en ny kilometerafgift til en ny simpel indtægtskilde uden klimagevinst. Det er i sig selv legitimt at finde på nye indtægtskilder, og det er tidligere set, hvordan ”det grønne” blot har været camouflage for nye initiativers reelle hensigt.

Nu er vi imidlertid der, hvor alle bør have et skarpt øje på inflation og prisudvikling, og så er et forslag som blot gør transporten dyrere uden klimagevinster direkte skadeligt.

Danske Speditører støtter op om en ”grøn lovgivningspakke”, som udspringer af en samlet europæisk aftale. Her ligger Fit-for-55-aftalen lige for. Vi er som borgere lige så optagede af klima og miljø som alle andre, og vi oplever at transportkøbernes forventninger går i samme regning.

Det friholder ikke politikerne og regeringen for at skulle udvise omtanke, og undgå flere forslag som eksempelvis ”EU-vejpakken”. Pakken indeholder kravet om at lastbilerne skal retur til hjemlandet hver ottende uge sammen med begrænsningerne i cabotagekørsel.

Dermed reducerer den reelt transportkapaciteten, øger transportomkostningerne og mindsker samlet set produktiviteten. Oveni skal lægges den forøgede klimabelastning. Et forsigtigt estimat er, at vejpakke-kravene betyder udledning af unødvendige 2,9 millioner tons CO2.

Der blæser nye vinde over dansk politik, og det bør også markere en ny tilgang til godstransporten i det kommende regeringsgrundlag. For der er mere end nogensinde brug for transporten og transportens bidrag til at få inflation og økonomi på ret køl, samtidig med at signifikante klimagevinster kan indløses.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: