Vi har brug for flere medarbejdere

Chaufførmangel. Transportminister Trine Bramsen inviterer politikere og transportbranchen til høring. Chauffører og lagermedarbejdere er centrale medarbejdere for at værdi- og forsyningskæden holdes intakt.

Vi har brug for flere medarbejdere

Kommentar af adm. direktør Martin Aabak

BEMÆRK: Kommentaren bringes i netmediet Altinget torsdag den 24. februar.

Transportkapaciteten er udfordret. Der er lang leveringstid på nye lastbiler og der er mangel på chauffører. I dag torsdag har transportminister Trine Bramsen inviteret politikere, myndigheder og transportorganisationerne til høring om løsningen af udfordringen med mangel på chauffører. Det er et godt initiativ. For vi mangler 2-3000 chauffører i Danmark og inden for få år er der brug for yderligere 4.000 nye chauffører blot for at erstatte dem, der går på pension. Hertil skal lægges behovet for flere lager- og logistikoperatører.

Det er er ikke et problem som kun er afgrænset til Danmark. Forskningsgruppen Transport Intelligence vurderer at i Europa er der lige nu behov for yderligere 400.000 lastbilchauffører, og der er næppe tvivl om, at behovet forstærkes af det pandemi-inducerede boom i online shopping.

»Politisk er det en udfordring at tydeliggøre transportbranchens enorme betydning for samfundet.«

 

Martin Aabak

Manglen på både chauffører og lagermedarbejdere er på alle måder uhensigtsmæssigt. De to personalegrupper er helt centrale medarbejdere for at værdi- og forsyningskæden holdes intakt. OECD har allerede peget på den stigende inflation som konsekvens af den begrænsede transportkapacitet. Derfor skal vi yde en indsats for at tilvejebringe flere hænder uden at lønningerne og dermed transportomkostningerne stiger dramatisk.

Fælles indsats påkrævet

Der er behov for en øget indsats for både at tiltrække unge mennesker til faget og en indsats for at forbedre kompetencerne hos potentielle medarbejder som er kommet lidt op i årene.

I transport- og speditionsbranchen er vi blevet bedre – og vi vil gerne gøre det endnu bedre. Tilrettelæggelse af arbejdstiden så også fritids- og familielivet kan passes vinder sammen med generelt bedre arbejdsforhold indpas i mange virksomheder.

Politisk er det en udfordring at tydeliggøre transportbranchens enorme betydning for samfundet. Den økonomiske betydning er velkendt, men omtales alligevel sjældent. Det skal vi ændre for eksempel i forbindelse med de kommende forhandlinger om rammerne for CO2-reduktion, hvor vi også skal tale om værdien af transport og hvordan vi i sektoren selv går foran med den grønne omstilling.

Politikerne skal også hjælpe. Der skal etableres flere sikrede rastepladser som chaufførerne kan benytte når køre- hviletidsbestemmelserne skal overholdes og så skal vi undgå utilsigtede politiske benspænd. Lad mig give et eksempel. Primo februar trådte yderlige en del af EU’s vejpakke i kraft. Det betyder at lastbiler og chauffører hver 8. uge skal returnere til hjemlandet. En bestemmelse som med stor sandsynlighed øger transportomkostningerne yderligere, men som også ruller et teknisk indviklet regelsæt ud som med sædvanlig dansk nidkærhed kontrolleres og selv bagatelagtige fejl sanktioneres med ganske betydelige bøder til chaufførerne. Det er ikke befordrende for rekrutteringen af nye chauffører.

Danske speditionsvirksomheder og Danske Speditører har en lang historik bag sig, hvor vi sammen er gået ind og har taget ansvar for speditørelevuddannelsen. Der har i mange år eksisteret et samarbejde imellem branchen forankret i Danske Speditører og udbyderne af uddannelsen. Det har resulteret i, at vi i dag har måske verdens bedste speditøruddannelser, med et meget lille frafald. Branchen bidrager til skolerne med opdateret stærk faglighed og specialiserede undervisere. Skolerne giver feedback til branchen om hvad de kan og skal gøre for at forberede deres elever bedst muligt til uddannelsesforløbet. Denne vekselvirkning skolen og brancherne imellem resulterer i et uddannelsesmiljø præget af høj faglighed med dygtige undervisere, og elever som er forberedte og klar på at tage udfordringen op.

Medarbejdermanglen er ikke en ikke en udfordring, vi løser med et enkelt initiativ, men med en række indsatser kan vi i fællesskab komme i mål.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: