Vismændene leverer sober vurdering

Adm. direktør Martin Aabaks kommentar til Vismændenes oplæg ”Økonomi og Miljø 2022”.

I en kommentar til Vismændenes oplæg ”Økonomi og Miljø 2022” siger adm. direktør Martin Aabak:

  • Vismændene fremlægger en sober vurdering af kørselsafgifter i oplægget Økonomi og Miljø 2022. Vismændenes pointe om at kørselsafgifternes klima-potentiale først forløses hvis vi udnytter de teknologiske muligheder for at differentiere afgiften yderligere, er vigtig, Det er en vurdering som flugter Danske Speditørers kritik af tidligere fremlagte forslag til kørselsafgifter.
  • Der er behov for grøn omstilling af vejtransporten, hvis de ambitiøse politiske mål om CO2-reduktion skal realiseres. Den omstilling tilrettelægges bedst ved langsigtede brede politiske aftaler og lovgivning. Langsigtede aftaler muliggør langsigtet planlægning af nyinvesteringer, men også ved at eventuelle miljø- og klimaafgifter, eksempelvis fra kørselsafgifter, føres tilbage til branchen som tilskyndelse til klimavenlig forskning og klimavenlige investeringer i både ny infrastruktur og i lav- og nulemissionslastbiler.
  • En simpel kilometerafgift bidrager i sig selv eksempelvis ikke til nævneværdig CO2-reduktion, men vil blot være en fordyrelse af transportomkostningerne, og dermed ikke ønskværdigt i denne tid, hvor vi alle har et skarpt fokus på prisudviklingen og konsekvenserne af den markante inflation.
  • Derimod kan en kørselsafgift, hvis den er intelligent udformet, optimere udnyttelsen af den internationale transportkapacitet, og dermed også de facto reducere CO2-udledningen. Kørsel uden for myldretid og mindre kø-kørsel er eksempler på tiltag, som kan medvirke til at realisere målsætningen om mindre CO2-udledningen.
  • Det næste klimavenlige tiltag på transportområdet involverer forbrugerne, som, med ændret holdning til eksempelvis leveringshastighed, kan bidrage til mere effektiv tilrettelæggelse af fragt. Det potentiale er vi som logistikudbydere parate til at synliggøre.

Yderligere kommentarer hos Martin Aabak på tlf. 20 80 56 60. Alternativt Lars Bech på tlf. 31 76 25 30.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: