Kommentar: Transport er løsningen, ikke problemet

Transportsektoren udleder også CO2 og selvom mere energieffektive transportmidler ser dagens lys, så er der tillige stigende transport og derfor udlignes en del af forbedringen.

Af Martin Aabak, adm. direktør i Danske Speditører

Speditørerne ønsker at møde kravet om grøn omstilling positivt. For speditionsbranchens bestræbelser på effektiv logistik er i sig selv et markant bidrag til at reducere CO2-udledningen. De danske speditører sikrer, at mest muligt gods transporteres på mindst mulig plads og ad de bedste ruter. Derigennem kan vi sikre en klimarigtig løsning. Og så kan vi på vegne af kunderne også stille grønne krav til underleverandører: vognmænd, rederier, luftfartsselskaber og jernbanetransportører – så vi får hele logistikkæden med.

 

Lige nu er det både dyrere og mere besværligt at benytte mere klimavenlige drivmidler! Derfor bør afgifter i højere grad afspejle lastbilens EU-norm og hvor meget CO2-fortrængning, der sker pr. kørt km. Så man lader brugere af de mest miljøbelastende lastbiler betale mere; og brugere af de mindst miljøbelastende lastbiler betale mindre. Dette princip bør i øvrigt gælde alle transportformer.

 

Afgifter på drivmidler skal differentieres så det kan betale sig at vælge de rigtige drivmidler. Og det skal være nemmere at tilgå disse drivmidler. Der skal investeres massivt, så vi hurtigere får flere ladestandere og flere tankstationer til alternative drivmidler. Og ikke mindst skal provenuet fra afgifterne fra transportområdet øremærkes og bruges til omstillingen, så de kanaliseres tilbage til godstransportsektoren og ikke bruges som finansiering på andre områder. Eksempelvis ved at sikre udbygning af veje, så vi mindsker tomgangsforurening. Ved tilskud til omstilling af den ældre del af transportvognparken eller gennem incitamentsprogrammer til indkøb af lastbiler, der gør brug af alternative drivmidler. På den måde skaber vi en cirkulær økonomi, der via intelligente afgifter sikrer den grønne omstilling bredt i transportsektoren.

 

For os er det overordnede budskab klar: vækst og klima er ikke modsætninger – men hinandens forudsætninger. Vi skal ALLE bidrage til den grønne omstilling – og vi skal gøre det intelligent.